Jämsän historian laajimman taajamaosayleiskaavan internetsivusto on julkaistu. Yleiskaava koskettaa suurinta osaa jämsäläisiä. Suunnittelualueella asuu yli 70 prosenttia kuntalaisista.

Suunnittelualue käsittää noin 16 000 hehtaaria sisältäen Jämsänkosken taajaman, Seppolan taajaman ja Himoksen välisen alueen, ulottuen myös Kaipolaan. Alueella on noin 16 000 asukasta.

Kaavatyön vuorovaikutus toteutetaan tavallista laajempana. Kaavatyön internetsivuilla on julkaistu kaikki suunnittelua koskevat asiakirjat, kartat ja selvitykset. Sivustoa täydennetään ajantasaisella tiedolla kaavatyön edistyessä.

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Stenlund painottaa, että taajamaosayleiskaavan merkittävyyden ja laajuuden vuoksi kuntalaisten mielipiteiden ja näkemysten kuuleminen kaavatyön aikana on tärkeää. - Vuorovaikutuksessa asukkaiden ja yritysten kanssa käytämme aktiivisesti sosiaalista mediaa ja kaavatyön etenemisestä tiedotetaan lisäksi ajankohtaisilla blogikirjoituksilla, Stenlund kertoo.

Taajamaosayleiskaava on strateginen asiakirja tarkemmalle maankäytön suunnittelulle, joka luo edellytykset asemakaavan laadintaan. Yleiskaavan tarkoitus on esittää kaavan muodossa kunnan tavoitellun kehityksen periaatteet.

Taajamaosayleiskaavan luonnos on käsiteltävänä teknisen lautakunnan kokouksessa 26.tammikuuta. Lautakunta asettaa luonnoksen nähtäville 10.helmikuuta paikallislehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululle ja nettisivuille. Taajamaosayleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään 22. helmikuuta 2017.

Tutustu taajamaosayleiskaavaan.

 

Lisätietoja:
kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Stenlund p. 050 344 3904

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn