Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017.

Ennakkoäänestys Jämsän kaupungin alueella tapahtuu arkisin klo 9.00 – 19.00 ja lauantaista sunnuntaihin klo 10.00 – 15.00 seuraavien ennakkoäänestyspaikkojen aukiolopäivinä

Ennakkoäänestys Jämsän kaupungin alueella tapahtuu arkisin klo 9.00 – 19.00 ja lauantaista sunnuntaihin klo 10.00 – 15.00 seuraavien ennakkoäänestyspaikkojen aukiolopäivinä

Jämsän lukiolla, entinen Jokivarren koulu ke 29.3. – ti 4.4.2017, osoite Kelhänkatu 8, 42100 Jämsä
Jämsänkosken entisellä kirjastolla ke 29.3. – ti 4.4.2017, Koivutie 4, 42300 Jämsänkoski
Kuoreveden kirjastossa pe 31.3. – la 1.4. ja ma 3. – ti 4.4.2017, Lentoasemantie 1, 35600 Halli
Länkipohjan kirjastossa pe 31.3. – la 1.4. ja ma 3. – ti 4.4.2017,Kirjastotie 4, 35400 Längelmäki
Koskenpään terveysasemalla  to 30.3.2017 klo 9.00 – 14.00, Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi!

Laitosäänestyspaikkoja ovat sairaalan hoi­to-osas­tot 2, 5 ja akuuttiosasto 4 sekä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoitoa antavat laitokset Hal­lin palvelutalo, Län­ki­poh­jan pal­ve­lu­ta­lo, Jämsänkosken palvelutalo/Laukalammi, Lin­na­kar­ta­non pal­ve­lu­ta­lo, Seppolan palvelutalo, Attendo Kos­ki­puis­to hoivakoti, Esperi Hoi­va­ko­ti Jaatilanranta, Esperi Hoitokoti Kos­ken­pää­ko­ti sekä Iki­pih­la­ja Johanna. Muut sosiaalihuollon yksiköt Koskentien palvelutalo ja ryhmäkoti sekä Säterintien palvelutalo. Sak­sa­lan palveluasunnoissa ja Kotimäen ryhmäkodissa asuvien ää­nes­tys järjestetään entisen Lukkoilakodin tiloihin. Linnakartanon pal­ve­lu­asun­nois­sa sekä Linnatuvassa ja Linnahovissa asuvat voivat ää­nes­tää Linnakartanon palvelutalossa.

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta laitoksissa ilmoitetaan niissä kussakin erikseen.

Kotiäänestys tapahtuu ke 29.3. – ti 4.4.2017 ennakkoäänestyksen aikana. Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla. Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä joko kirjallisesti os. Jämsän keskusvaalilautakunta, Keskuskatu 8, 42100 Jämsä tai puhelimitse puh. 040 357 8430 tai 040 184 9375 viimeistään 28.3.2017 klo 16.00 mennessä.

Vaalitoimitus toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017, jolloin äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat selviävät tarkemmin jokaiselle äänioikeutetulle lähetetystä ilmoituskortista. Äänestysalueiden äänestyspaikat ovat

Äänestysalue
001 Kaipola
002 Lukkoila
003 Vitikkala
004 Seppola
005 Kuorevesi
006 Patala
007 Oinaala
008 Koskenpää

Äänestyspaikka
Kaipolan koulu, Kaipolan Koulutie 3, Kaipola
Jämsän liikuntahalli (entinen lukio), Keskuskatu 16, Jämsä
Vitikkalan koulu, Joonaantie 1, Jämsä
Jämsän lukio (entinen Jokivarren koulu), Kelhänkatu 8, Jämsä
Kuoreveden koulu, Opinkuja 2, Halli
Jämsänkosken vanha kirjasto, Koivutie 4, Jämsänkoski
Mäntykallion koulu, Koivutie 28, Jämsänkoski
Koskenpään terveysasema, Keuruuntie 5, Koskenpää


Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään.

Lisätietoja tarvittaessa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh. 040 501 8582

Keskusvaalilautakunta

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn