Sivistystoimen johto- ja hallintohenkilöstö

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, puh. 0400 542 062
- tehtävät (pdf)

Opetusjohtaja Sami Lahti, puh. 040 751 4731
perusopetuksen tulosaluejohtaja
tehtävät (pdf)

vs. varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen puh. 040 507 9571
varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja ajalla 1.12.2017-31.3.2018,
- tehtävät (pdf)

Lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg, puh. 040 836 1604
- tehtävät (pdf)

Opistojen rehtori Sini Käkönen, puh. 040 352 8275
- tehtävät (päivitetään myöh.)

Kirjastopalvelupäällikkö  Merja Mäkinen, puh. 040 832 1123
- tehtävät (pdf)

Vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki , puh. 040 571 6556
- tehtävät (päivitetään myöh.)

Palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt, puh. 040 538 0452
- tehtävät (päivitetään myöh.)

Hallintosihteeri Riitta Uosukainen, puh. 040 765 0364
- sivistystoimenjohtajan sihteerin tehtävät
- sivistyslautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävät sekä päätöksistä tiedottaminen
- yhteyshenkilötehtävät esim. asianhallintaohjelma, sähköinen rekrytointiohjelma
- kalendaaristen juhlien järjestelytehtävät
- vakuutusasiat: päivähoidossa olevien lasten tapaturmat, koulutapaturmat

Taloussihteeri (vs.) Janne Tolvanen, puh. 040 847 1070
- Talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu ja laadinta
- Valtionosuuslaskelmat ja tilastointi
- kuntalaskutus
- koulutilat / yksittäisiä varauksia koskevat vuokravapauspäätökset
- sivistystoimen alaisten hankkeiden yhteyshenkilö
- uimahallin käyttösopimukset

Toimistosihteeri Riitta Järvinen, puh. 040 187 7099
- koulukuljetusjärjestelyt
- oppilasrekisterin ylläpito sekä oppilasennusteet ja -tilastot
- kasvatus- ja opetuspalvelujen yksilöä koskevien hallintopäätösten valmistelu- ja toimeenpanotehtävät
- päivähoitomaksupäätökset ja laskutus
- perhepäivähoitajien erilliskorvaukset

Toimistosihteeri Pirjo Lahtinen, puh. 040 187 2789
- päivähoitomaksupäätökset ja laskutus
- perhepäivähoitajien erilliskorvaukset
- päivähoitoilmoitukset Kelaan

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn