Kaupunginvaltuusto

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen valtuusto, jonka jäsenet asukkaat valitsevat joka neljäs vuosi järjestettävillä kunnallisvaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja sen jäsenmäärä on sidottu kaupungin asukaslukuun.

Kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat valmistelee kaupunginhallitus. Valtuusto ratkaisee kuntalain ja erityislakien mukaiset valtuuston päätettäväksi säädetyt asiat ellei niitä ole delegoitu muille toimielimille tai viranhaltijoille. Valtuusto valitsee kaupungin toimielinten jäsenet ja täyttää tärkeimmät virat. Se vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja seuraa asioiden hoitoa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen avulla.

» Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin hallinnosta, toiminnoista, palveluista, organisaatiosta, taloudesta ja maankäytöstä sekä niiden tavoitteellisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Kaupunginhallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia, neuvottelukuntia ja jaostoja.

» Kaupunginhallitus

Lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat

Lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat toimii kaupungin strategisten linjausten mukaan vastuualueensa erityislakien mukaisena toimielimenä ja päättää näissä erityislaeissa kunnalle määrätyistä tehtävistä, ellei toisin ole määrätty. Lautakunnat voivat tarvittaessa asettaa jaostoja.

» Sivistyslautakunta
» Sosiaali- ja terveyslautakunta
» Tarkastuslautakunta
» Tekninen lautakunta
» Ympäristölautakunta
» Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitoksen johtokunta
» Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta

Toimikunnat, neuvottelukunnat ja jaostot

» Vammaisneuvosto
» Vanhusneuvosto

 

Luottamushenkilöille

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn