Katukuva

Jämsän kaupunki on julkistanut vuosien 2013 ja 2014 kaupungin ja sen lii­ke­lai­tos­ten ostolaskujen tiedot jo aiemmin. Nyt on julkaistu myös vuoden 2015 ostolaskujen tiedot.

Ostolaskuaineistot sisältävät Jämsän kaupungin vuosien 2013 - 2015 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot. Lisäksi aineisto sisältää tiliryhmiin ”Vuokrakulut” ja ”Muut toimintakulut” kuuluvat ostot sekä ”Avustukset yhteisöille”.

Vuosien 2013 ja 2014 ostolaskuaineistot sisältävät kaupungin ja sen liikelaitosten ostolaskut. Vuoden 2015 aineistossa kaupungin ja liikelaitosten ostolaskutiedot ovat erillisinä tiedostoina. Kaupungin liikelaitokset ovat seuraavat: Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitos, Jämsän Vesi liikelaitos ja Jämsän Jätehuolto liikelaitos.

Aineisto ei sisällä kaupungin sisäisiä, eikä kaupungin ja liikelaitosten välisiä tai liikelaitosten välisiä ostoja. Aineisto ei siten sisällä mm. sisäisiä tilavuokria tai sisäisiä ateria- ja siivouslaskutuksia.

Ostolaskuaineisto sisältää vienneittäin seuraavat saraketiedot: tapahtuman päivä, toimittajan nimi, summa (euroa netto), tositenumero, kustannuspaikan numero ja nimi sekä pääkirjatilin numero ja nimi. Samalta tositenumerolta voi olla vain yksi vienti tai myös useampia vientejä. Veloituslaskut näkyvät laskuaineistossa positiivisina arvoina, kun taasen negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (ns. julkisuuslaki, 621/1999) on yleissäännös, joka käsittelee viranomaisten hallussa ole­vien asiakirjojen julkisuutta, salaamista ja julkistamista. Pe­rus­sään­nön mukaan asiakirja esim. maksutosite on julkinen, ellei sen sa­laa­mi­seen ole laissa erikseen mainittua syytä.

Ostolaskutiedot kultakin vuodelta julkistetaan sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ao. vuoden tilinpäätöksen.

Ostolaskuaineistot ovat excel-muodossa sekä pakattuna. Aineisto pakattunakin on varsin suuri tiedosto, jonka avautumisessa ja käytössä voi olla viivettä riippuen mm. käytettävissä olevista yhteyksistä, koneen tehosta ja käytetystä selaimesta. Jämsän kaupungin tililuettelo ja organisaatiokartta löytyvät erillisinä liitteinä.

Jämsän kaupungin ostolaskutietoihin liittyvät tiedustelut voi lähettää sähköpostiin.

Ostolaskut 2015:
Organisaatio_2015.xls
Tilit_2015.xls
Ateria_ostolaskut_2015.xls
Ateria_ostolaskut_2015.zip
Jäte_ostolaskut_2015.xls
Jäte_ostolaskut_2015.zip
Vesi_ostolaskut2015.xls
Vesi_ostolaskut2015.zip
Kaupunki_ostolaskut_2015.xls
Kaupunki_ostolaskut_2015.zip

Ostolaskut 2014:
Organisaatio 2014.xls
Ostolaskut 2014.xls
Tilit 2014.xls
Ostolaskut 2014.zip

Ostolaskut 2013:
Organisaatio 2013.xls
Ostolaskut 2013.xls
Tilit 2013.xls
Ostolaskut 2013.zip

Lisätietoja:
Talouspalvelut
kirjanpitäjä Merja Tenhunen, puh. 040 482 5044
talous- ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen, puh. 040 5145 879 tai
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn