Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

 Kaavamuutoksen kohteena on voimassa olevan asemakaavan kortteli 4104 kiinteistöt 182-40-4104-1 ja 182-40-4104-2. Alue sijaitsee Jämsän Himoksen Kuikan alueella Säyryläntien varrella. Suunnittelualueen koko on 0,5171 ha.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on korttelin 4104 tonttien 1 ja 2 välisen rajan siirto sekä rinnerakentamismahdollisuuden osoittaminen tontille 1. Tavoitteena on myös rakennustehokkuuden kasvattaminen yleiskaavan puitteissa.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 14.5.2018.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 14.-28.5.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) Nähtävillä 14.-28.5.2018

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn