Kaavoitus ja rakentaminen

Tuotamme ja ylläpidämme erilaisia paikkatietoaineistoja ja karttapalveluja sekä kaupungin omaan hallinnolliseen käyttöön, että yksityisille asiakkaille.

Ylläpidämme mm. kiinteistöjä, rakennuksia, maastotietoja ja katuverkkoa numeerisessa muodossa paikkatietojärjestelmämme kartta- ja rekisteritietokannassa. Aineistoja käytetään kaavoituksessa, rakennusvalvonnassa, kiinteistönmuodostuksessa, tonttitarjonnassa sekä muissa suunnittelutehtävissä.

Opaskartat

Ote taajama-alueen osoitekartasta

Opaskartta palvelee kaupungin yleiskarttana sekä osoitteiden ja keskeisten palveluiden paikantamisvälineenä. Aineisto sisältää mm. katujen ja teiden nimet sekä osoitenumeroita. Jämsän painetussa kartassa on keskusta-alue mittakaavassa 1:15 000 ja haja-asutusalue mittakaavassa 1:50 000. Hallin, Länkipohjan ja Koskenpään taajamat on kuvattu erillisessä
kadunnimiluettelossa. Opaskartan uusin painos on vuodelta 2009.

Opaskartta on maksullinen tuote ja sitä on saatavina sekä numeerisena että graafisina tulosteina. Opaskartan www-pohjaiseen versioon voi tutustua myös täältä.

Himoksen alueen opaskartta (pdf)

Kantakartat

Ote kantakartasta

Kantakartat ovat maastoa yksityiskohtaisesti kuvaavia karttoja, joita käytetään etenkin asemakaavojen ja muun suunnittelun pohjakarttoina. Myymme niistä erikokoisia paperikopioita. Kantakartta on saatavana myös numeerisena eri tiedostomuodoissa.

Johtokartat

Ote johtokartasta

Johtokartalla esitetään kunnallistekniikan johtojen ja niihin liittyvien laitteiden ja rakenteiden sijainti. Lisäksi esitetään niiden koko, materiaali ja korkeustietoja. Suurin osa kaupungin johtokartoista on numeerisessa muodossa. Johtokartta on saatavana eri tiedostomuodoissa tai graafisina tulosteina.

Yhteystiedot Kartat ja mittaus

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn