Tontit

Ilmoitusmenettelyä varten tarvitaan seuraavat asiakirjat

Ilmoitus (1 kpl)
Hakemuslomakkeita saa rakennusvalvontatoimistosta ja Kuoreveden palvelupisteestä. Hakemuksen allekirjoittavat rakennuspaikan kaikki haltijat tai yksi muiden valtuuttamana (valtakirja liitettävä hakemukseen).

Omistusasiakirja
Selvitys siitä, että hakija tai hakijat hallitsevat tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta (ei 3 kuukautta vanhempi) tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, lahjakirjasta, vuokrasopimuksesta, hallintasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

Kartat (1 kpl)
Tonttikartasta ja tonttirekisteristä kopio asemakaava-alueilla. Kopio kaavasta kaavoitetuilla alueilla. Kaava-alueiden ulkopuolella kopio rakennuslupatilannekartasta. Edellä mainitut asiakirjat saa mittaustoimesta (kaupungintalo III-kerros).

Asemapiirros (2 kpl)
Piirustus on laadittava Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaan ja se on taitettava A4 kokoon siten, että piirustuksen nimiö jää näkyviin. Asemapiirroksien mallit nähtävissä alla olevista linkeistä.

Piirustukset (2 kpl)
Kuvaus ja piirros toimenpiteestä, voidaan tehdä myös ilmoituslomake sisälehdelle. Julkisivuja koskevissa muutoksissa on julkisivupiirustus liitettävä hakemukseen.

Väestörekisterikeskuksen tilastolomake (1 kpl)
Rakennushankeilmoitus (RH 1) on tehtävä jokaisesta ilmoituksen kohteena olevasta uudisrakennuksesta.

Muut liitteet
Muita liitettäviä asiakirjoja voivat olla esim. naapurin kuuleminen tai suostumus (tontin aitaaminen), taloyhtiön hallituksen pöytäkirjaote lupa-asiasta jne. Liitteiden tarve harkitaan tapauskohtaisesti. Lisätietoja tarvittavista liitteistä saa rakennusvalvontatoimistosta.

Lisätietoja asemapiirroksen tekemiseen

Katso haja-asutusalueen asemapiirroksen malli (pdf)
Katso kaava-alueen asemapiirroksen malli (pdf) 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn