Tontit

Loppukatselmus

Pyydetään rakennusvalvontatoimistosta ennen kuin rakennus tai sen osa saadaan ottaa käyttöön. Katselmus voidaan suorittaa useassa vaiheessa. Loppukatselmuksessa on esitettävä hyväksytyt piirustukset tai mittauspalvelun leimalla varustettu piirustussarja, vesi- ja viemärilaitteiden lopputarkastustodistus, ilmanvaihtolaitteiden säätö- ja sähköasennusten tarkastuspöytäkirjat, sekä mahdollinen öljylämmityslaitoksen katsastustodistus.

Loppukatselmuksen yhteydessä pientalorakentajien on luovutettava rakennusvalvontaviranomaiselle valmiiksi täytetystä rakennustyön valvonta-asiakirjasta (esim. pientalotyömaalla aloituskokouspöytäkirjan liitesivut) kopiot niistä sivuista, joihin on koottu vastuuhenkilöiden sekä viranomaisten suorittamien tarkastusten kuittaukset.

Loppukatselmuksessa on esitettävä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on rakennuslupapäätöksessä määrätty laadittavaksi.

Katso myös kohdasta Ohjeet Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen ja Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (kvv) käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn