Vitikkalankoulu

Lukuvuoden 2018-2019 alusta 1. luokalle tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen on torstaina 15.2.2018 klo 8.00-9.00 ja klo 17.00-18.00 omassa lähikoulussa (muut paitsi Koskenpään ja Länkipohjan koulut, joihin ilmoittautumisesta on ohjeet koteihin lähetettävässä kirjeessä).

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2011 syntyneet tai aikaisemmin syntyneet lykkäystä saaneet lapset. Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2012 syntyneet lapset.

Mikäli huoltajalla on em. aikana este, tulee ilmoittautuminen tehdä tämän jälkeen ensi tilassa kaupungin sivistystoimen hallintoon.
Ilmoittautuminen on mahdollista tehdä myös internetin välityksellä 8.-15.2.2018 välisenä aikana. Oppilaiden huoltajille lähetetään kirje, jossa on tarkemmat ohjeet ja salasanat sähköistä ilmoittautumista varten.

Uusille oppilaille järjestetään tilaisuus tutustua tulevaan kouluunsa. Koulut ilmoittavat huoltajille tutustumispäivän ajankohdasta.

Ohjeita muuhun kuin oman piirin kouluun hakeutumisesta saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoja saa tarvittaessa ao. kouluilta sekä Jämsän sivistystoimesta, puh. 040 1877 099.

Katso myös Koululaisten iltapäivätoiminnan hakuaika alkaa 8.2.2018

Lähikoulun määräytyminen ja oppilaaksiottoalueet

Perusopetus tulee järjestää kunnassa siten, että oppilaan matkat ovat asutuksen, koulun sijainti ja muiden opetuksen järjestämispaikan sijainti sekä liikenneyhteydet huomioiden mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

Mikä on lähikoulu?
Jokaiselle perusopetuksen oppilaalle on määritelty oma asuinpaikan mukainen lähikoulu. Lähikouluna ei kuitenkaan aina välttämättä ole se koulu, mikä sijaitsee lapsen asuinpaikkaa maantieteellisesti lähimpänä. Lähikoulun taas ratkaisee se, millä oppilaaksi-ottoalueella lapsi asuu.

Oppilaaksiottoalueet
Jämsän kaupungin alue on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kartan avulla voi tarkastella oman asuinpaikan sijoittumista alueelle.
Kartta 1= Alakoulut 
Kartta 2= Yläkoulut

Ohjeita ja lomakkeita

Lisätietoja
opetusjohtaja Sami Lahti, puh. 040 751 4731
toimistosihteeri Riitta Järvinen, puh 040 187 7099

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn