Vitikkalankoulu

Kouluun ilmoittautumisesta tiedotetaan keväällä. Uusille oppilaille järjestetään tilaisuus tutustua tulevaan kouluunsa. Koulut ilmoittavat huoltajille tutustumispäivän ajankohdasta.
Ohjeita muuhun kuin oman piirin kouluun hakeutumisesta saa ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätietoja: ao. koulu tai puh. 040 1877 099

Lähikoulun määräytyminen ja oppilaaksiottoalueet

Perusopetus tulee järjestää kunnassa siten, että oppilaan matkat ovat asutuksen, koulun sijainti ja muiden opetuksen järjestämispaikan sijainti sekä liikenneyhteydet huomioiden mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

Mikä on lähikoulu?
Jokaiselle perusopetuksen oppilaalle on määritelty oma asuinpaikan mukainen lähikoulu. Lähikouluna ei kuitenkaan aina välttämättä ole se koulu, mikä sijaitsee lapsen asuinpaikkaa maantieteellisesti lähimpänä. Lähikoulun taas ratkaisee se, millä oppilaaksi-ottoalueella lapsi asuu.

Oppilaaksiottoalueet
Jämsän kaupungin alue on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kartan avulla voi tarkastella oman asuinpaikan sijoittumista alueelle.
Kartta 1= Alakoulut 
Kartta 2= Yläkoulut

Ohjeita ja lomakkeita

Lisätietoja
opetusjohtaja Sami Lahti, puh. 040 751 4731
toimistosihteeri Riitta Järvinen, puh 040 187 7099

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn