Paununkoulu

Opetushallitus on määrännyt 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat ensimmäistä kertaa kansallinen, velvoittava normi, joka ohjaa varhaiskasvatuksen toteuttamista. Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 30.5.2017 uuden varhaiskasvatussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.8.2017 valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Sisällöllisesti suunnitelma johtaa jatkumona esi- ja perusopetukseen vahvistaen varhaiskasvatuksen asemaa osana suomalaisesta koulutusjärjestelmää. Suunnitelmia tulee arvioida ja kehittää säännöllisesti. Paikallista suunnitelmaa täydennetään yksikkökohtaisilla vuosisuunnitelmilla.

Jämsässä nimettiin varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta varten ohjaustyöryhmä, jonka tehtävänä oli johtaa ja ohjata suunnitelmatyötä niin, että uusi suunnitelma noudattaa Opetushallituksen hyväksymiä perusteita.
Varhaiskasvatuksen koko henkilöstöä on koulutettu uuden suunnitelman sisäistämiseksi. Koulutukseen ovat osallistuneet myös Kuhmoisten kunnan varhaiskasvatuksen edustajat, Jämsän yksityisten päiväkotien edustajat ja Jämsän seurakunnan työalajohtaja. Lisäksi on järjestetty huoltajille yhteinen vasu-vanhempainilta. Varhaiskasvatuksen sidosryhmät ovat osallistuneet yhteistyöiltapäivään varhaiskasvatussuunnitelman valmisteluvaiheessa.

Varhaiskasvatukseen perustettu työryhmä vie uuden varhaiskasvatussuunnitelman käytäntöön ja arvioi sen toteutumista.

Varhaiskasvatussuunnitelman arviointikysymykset sisällytetään joka toinen vuosi tehtävään asiakaskyselyyn.

Varhaiskasvatussuunnitelmaan voi tutustua os. https://peda.net/jamsa/varhaiskasvatus/vasu-2017-pohja


Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtajan sijainen, alue-esimies Leena Puoliväli-Kananen p. 040 578 2114

Julkaistu: 30.05.2017

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn