Paununkoulu

Sivistyslautakunta hyväksyi 30.5.2017 varhaiskasvatuksen hygieniaohjeet otettavaksi käyttöön 1.8.2017 alkaen. Jämsässä on ollut varhaiskasvatuksessa käytössä hoito-ohje, jossa on mm. suositusajat kotihoidolle yleisten lastentautien varalta. Epidemia-aikoina on kuitenkin kaivattu selkeitä toimenpideohjeita.

Hygieniaohjeiden uudistusta valmisteltiin hygieniatyöryhmässä. Ohjeet koottiin sairaanhoitaja, hygieniahoitaja Tuija Niemisen (Jämsän Terveys Oy) ja hallintoylilääkäri Matias Lahden (Jämsän kaupunki) laatimien osaohjeistuksien pohjalta. Molemmat olivat pohjatöissään käyttäneet Tampereen hyvinvointipalvelujen ohjeistuksia ja lisäksi oli käytetty eri asiantuntijoiden laatimia infektiosairauksien hoito-ohjeita. Hallintoylilääkärin ohjeistus oli hyväksyttävänä perusterveydenhuollon vastuulääkäri Titta Frantsilalla (Jämsän Terveys Oy) ja lastenlääkäri Virpi Merikalliolla (Jämsän Terveys Oy).

Hygieniaohjeistus on käyty läpi myös Jämsän puhtauspalvelujen (Jämsän Ateria,- Puhtaus- ja Tekstiililiikelaitos) kanssa, jotta siivouksessa käytettävä mitoitus on riittävä ja ainesuositukset soveltuvat tuleviin toimintamuutoksiin.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö on saanut jo koulutusta uusien ohjeiden käyttöön. Uusien ohjeiden vaikutuksia lasten sairastavuuteen tullaan seuraamaan. Jokaiseen varhaiskasvatuksen yksikköön on nimetty terveydenhuollollisen koulutuksen saanut lastenhoitaja hygieniavastaavaksi. Lasten huoltajille tullaan tiedottamaan asiasta erikseen.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtajan sijainen, alue-esimies Leena Puoliväli-Kananen p. 040 578 2114

Julkaistu: 30.05.2017

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn