Paununkoulu

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 29.3.2017 seuraavan lukuvuoden iltapäivätoiminnan laajuudesta. Lautakunta päätti iltapäivätoimintaryhmän vähimmäiskooksi edelleen 15 lasta. Hakijoita oli 152 ja määrän perustella on tässä vaiheessa muodostumassa iltapäiväryhmä Kaipolan koululle (1 ryhmä), Korven koululle (2 ryhmää) ja Vitikkalan koululle (3 ryhmää ja 1 erityisryhmä).

Iltapäivätoimintaa tarjotaan vuosiluokkien 1-2 oppilaille ja Vitikkalan koululla myös vuosiluokkien 3-9 erityisoppilaille klo 12.00 - 16.00 välisenä aikana. Toiminta on maksullista ja taksat vahvistettiin sivistyslautakunnan kokouksessa 12.4.2016 § 34. Iltapäivätoimintaan sisältyy välipala.

Iltapäivätoiminta pitää sisällään mm. liikkumista, ulkoilua, leikkiä sekä läksyjen tekoa.

Iltapäivätoiminta on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toiminnan sisällölle on ominaista sen monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus.

Lukuvuoden päättyessä arvioidaan päättynyttä kautta. Asiakasperheillä on mahdollisuus arvioida toimintaa kirjallisesti. Sivistystoimi osallistuu palvelun tuottajana myös ulkopuoliseen arviointiin toiminnan osalta. Näin halutaan varmistaa tavoitteiden toteutuminen. Arvioinnin keskeiset osat julkaistaan. Lukuvuoden 2017 - 2018 aikana ei järjestetä aamutoimintaa.

Lisätietoja:
iltapäivätoiminnan koordinaattori Sini Käkönen, p. 040 352 8275

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn