Mielenterveys

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. (Lastensuojelulaki 1 §)

Lapsiperheiden sosiaalityön tarkoitus on auttaa lasta ja tukea vanhempia, huoltajia sekä muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lisäksi pyritään ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia, lapsen etu ensisijaisesti huomioiden. Ensisijaisesti perhettä pyritään auttamaan ja tukemaan ehkäisevillä perhepalveluilla, esimerkiksi kotipalvelulla.

Ottamalla yhteyttä sosiaalitoimiston neuvontaan saat tietoa lapsiperheiden sosiaalityön palveluista sekä ohjeita haku- ja asiointikäytäntöihin, puh. 020 638 2073 arkisin klo 9–11 ja 12-13. Voit jättää kirjallisesti pyynnön yhteydenottoon tuen tarpeen arvioinnista tai lastensuojeluilmoituksen sosiaalitoimistoon.

Yhteystiedot

Lapsiperheiden sosiaalityö
Kelhänkatu 3, 42100 JÄMSÄ

Johtava sosiaalityöntekijä Minna Laurila Paasonen, puh. 040 763 8327

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 9–10

Lastensuojelun tiimi

Sosiaalityöntekijä Elma Tainio, puh. 050 435 9288
Sosiaalityöntekijä Kaarina Soronen, puh. 040 827 7465
Sosiaalityöntekijä Tuija Pehunen, puh. 040 197 2212

Lastensuojelutiimi vastaa lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollosta.

Sosiaalihuollon ja arvioinnin tiimi

Sosiaalityöntekijä Minna Lapinmäki, puh. 040 020 0177
Vs. sosiaalityöntekijä Anne-Marie Luoma, puh. 050 500 4447 
Sosiaalityöntekijä Milko Valve, puh. 050 359 9304
Sosiaalityöntekijä Jonna Rämö, puh. 040 557 2422

Sosiaaliohjaaja Heli Mattila, puh. 050 324 8805
Sosiaaliohjaaja Niina Tikka, puh. 040 720 9403
Sosiaaliohjaaja Pia Rantanen, puh. 050 501 7533

Sosiaalihuollon ja arvioinnin tiimi vastaa sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista sekä
palvelutarpeen arvioinneista. Sosiaaliohjaajat vasraavat kotipalveluasioista.
 
Perhetyöntekijät

Susanna Kunnari, puh. 040 756 3060
Ippa Palmgren, puh. 050 566 7740
Mirva Järvinen, puh. 050 464 3499
Saara Lahnamäki, puh. 040 061 0719
Ruut Saarinen, puh. 050 464 3034
Lea Ahlqvist, puh. 050 359 8805
Hellevi Rossi, puh. 0400 519 671
 

Lastenvalvoja

Helena Vähäsarja, puh. 050 435 7683
ma-pe klo 9–10

Lapsiperheiden täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen kunnasta. Tätä ennen on haettava perustoimeentulotuki Kelasta. Lapsiperheiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelee toimistosihteeri. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunta voi myöntää harkintansa mukaan erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuviin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea.

Toimistosihteeri Riitta-Liisa Soikka
puh. 040 357 8307

Lomakkeet

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus (pdf)
Lastensuojeluilmoitus (pdf)
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (pdf)
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet (pdf)

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn