Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Henkilöllä on oikeus saada vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, jos hänellä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja hän ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Matkoja myönnetään tarpeen mukaan asioimiseen, virkistykseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä opiskeluun ja työssäkäyntiin.Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi käyttää Jämsän, Jyväskylän, Juupajoen, Kuhmoisten, Mänttä-Vilppulan ja Oriveden alueilla. Kuljetuksen omavastuuosuus vastaa linja-autoliikenteen taksoja

Sosiaalihuoltolain 23 §:n mukainen liikkumisen tuen palvelu

Sosiaalihuoltolain 23§:n mukaista liikkumisen tuen palvelua voi hakea ikääntynyt henkilö, joka ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja joka tarvitsee palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.
Haettaessa shl 23 §:n mukaista liikkumisen tuen palvelua mukaan tulee liittää todistukset hakijan/perheen nettotuloista ja saldotiedot tiliotteilla sekä viimeisimmät verotustiedot. (Tulorajat v. 2016 yksinasuvalla 1200 €/kk, pariskunnalla 2400 €/kk, yhteenlasketut säästöt yksinasuvalla 10 000 € ja pariskunnalla 20 000 €). Oikeutta liikkumisen tuen palveluun arvioidaan, vaikka tulo- ja säästörajat ylittyisivät.

Erityisin perustein nuorille keshitysvammaisille henkilöille myönnettävät shl:n 23 §:n mukaiset liikkumisen tuen palvelut edellyttävät palvelusuunnitelmaa. Yhteyshenkilönä on vammaispalveluiden vammaispalveluohjaaja.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn