Jämsän kaupungin hallinto organisoidaan hallintosäännössä määrätyllä tavalla. Hallintosäännössä ja sen liitteissä määritellään myös toimielinten ja viranhaltijoiden väliset päätösvallan jakoperusteet ellei laissa tai asetuksessa toisin säädetä.


Muita sääntöjä ja ohjeita

Tiedostot ovat pdf-tiedostoja, ellei toisin mainita.
 
 
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn