Hallinto- ja johtosäännöt

Jämsän kaupungin hallinto organisoidaan hallintosäännössä määrätyllä tavalla. Hallintosäännössä ja sen liitteissä määritellään myös toimielinten ja viranhaltijoiden väliset päätösvallan jakoperusteet ellei laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Lisäksi kaupungin toimintaa ohjataan johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan ensisijaisena, mikäli erityislainsäädännöstä ei muuta seuraa

Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla  johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena.

Muut säännöt ja ohjeet

Tiedostot ovat pdf-tiedostoja, ellei toisin mainita.
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn