Perustiedot
Lääni: Länsi-Suomen lääni
Maakunta: Keski-Suomen maakunta
Seutukunta: Jämsän seutukunta
Kuntamuoto: Kaupunki 1.1.1977 alkaen
Tilastollinen kuntaryhmitys: Taajaan asuttu kunta
Väestötiheys: 14,2 as/km²

2000-luvun kuntaliitokset
Kuntaliitos 1.1.2001 lukien Kuoreveden kunnan kanssa.
Osa Längelmäkeä liittyi Jämsään 1.1.2007 lukien. Längelmäen kunta jaettiin Jämsän ja Oriveden kesken.
Kuntaliitos 1.1.2009 lukien Jämsänkosken kaupungin kanssa. 

Naapurikunnat
Juupajoki, Jyväskylä, Keuruu, Kuhmoinen, Luhanka (vesiraja), Mänttä-Vilppula, Petäjävesi ja Orivesi 

Välimatka suurimmista kaupungeista
Helsinki 223 km, Espoo 236 km, Tampere 92 km, Vantaa 208 km, Turku 248 km, Oulu 395 km, Lahti 119 km, Kuopio 202 km, Jyväskylä 58 km

Pinta-ala
- kokonaispinta-ala 1 823,91 km²
- maata 1 571,32 km²
- sisävettä 252,59 km²

Suurimmat työnantajat
Jämsän kaupunki ja liikelaitokset, UPM Kymmene Oyj, Patria konserni, Jokilaakson Terveys Oy, Jämsän Terveys Oy, Elonen Oy, Himoksen matkailukeskus, Jämsän Ammattiopisto, Genencor International Oy, Jyki Oy

Veroprosentit 2016
Kunnallisvero 21 %
Kiinteistöverot
- yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,00 %
- vakituiseen asumiseen sovellettava kiinteistöveroprosentti 0,45 %
- vapaa-ajan asumisen kiinteistöveroprosentti 1,05 %
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,50 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 3,00 %

Asukasluku

Jämsän asukasluku oli joulukuun 2015 lopussa 21 538.
Katso kuukausittaiset asukasluvut väestörekisterikeskuksen sivuilta vrk.fi.
Huom! Väestörekisterikeskus ei tuota enää helmikuun tilastojen jälkeen asukaslukutilastoja, koska Tilastokeskus tuottaa vastaavat tilastotiedot.

  Asukasluku  Muutos 
31.12.2009 22 949  
31.12.2010 22 691 -258
31.12.2011 22 507 -184
31.12.2012 22 354 -153
31.12.2013 22 138 -216
31.12.2014 21 824 -314


Ikäjakauma

Ikäryhmä 2012 2013 2014
0-14 -vuotiaat 3 377 3 327 3 113
15-64 -vuotiaat 13 758 13 488 12 840
65-74 -vuotiaat 2 879 2 994 3 198
75+ vuotiaat 2 493 2 545 2 657
Väestö yhteensä 22 507 22 354 21 808


Työpaikat toimialoittain

Toimiala
2012 2013
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 352 324
Kaivostoiminta ja louhinta
13 12
Teollisuus
2 429  2 407
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 17 15
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ymp. puhtaanapito 49 57
Rakentaminen
499 501
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
833 803
Kuljetus ja varastointi
413  416
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 357 333
Informaatio ja viestintä 56 64
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
75  75
Kiinteistöalan toiminta
67  55
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
205 210
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 381 375
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 513 441
Koulutus 530 524
Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 321 1 232
Taiteet, viihde ja virkistys 101 99
Muu palvelutoiminta 200  202
Kotitalouksien toiminta työnantajina 7 25
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 0 0
Toimiala tuntematon 92  71
Työpaikkoja yhteensä
8 510
 8 241


Väestön koulutusrakenne

Tutkinto 2014 Miehet
Naiset
15 vuotta täyttänyt väestö 18 695 9 336 9 359
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 6 220 3 148 3 072
Keskiasteen tutkinto 8 338 4 493 3 845
Alin korkea-asteen tutkinto 2 145 817 1 328
Alempi korkeakouluasteen tutkinto 1 199 533 666
Ylempi korkeakouluasteen tutkinto 750 323 427
Tutkijakoulutusasteen tutkinto 43 22 21


Työttömyysaste

2015
Jämsä
Keski-Suomi
Koko maa
Joulukuu
18,4 %
18,00 %
14,4 %
Keski-Suomen ELY-keskus työttömyystilastot
 
Jämsän avainluvut, katso tilastokeskus.fi

Lähde: Tilastokeskus, Keski-Suomen ELY (työttömyys), Liikennevirasto (välimatkat)

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn