Perustiedot
Lääni: Länsi-Suomen lääni
Maakunta: Keski-Suomen maakunta
Seutukunta: Jämsän seutukunta
Kuntamuoto: Kaupunki 1.1.1977 alkaen
Tilastollinen kuntaryhmitys: Taajaan asuttu kunta
Väestötiheys: 14,2 as/km²

2000-luvun kuntaliitokset
Kuntaliitos 1.1.2001 lukien Kuoreveden kunnan kanssa.
Osa Längelmäkeä liittyi Jämsään 1.1.2007 lukien. Längelmäen kunta jaettiin Jämsän ja Oriveden kesken.
Kuntaliitos 1.1.2009 lukien Jämsänkosken kaupungin kanssa. 

Naapurikunnat
Juupajoki, Jyväskylä, Keuruu, Kuhmoinen, Luhanka (vesiraja), Mänttä-Vilppula, Petäjävesi ja Orivesi 

Välimatka suurimmista kaupungeista
Helsinki 223 km, Espoo 236 km, Tampere 92 km, Vantaa 208 km, Turku 248 km, Oulu 395 km, Lahti 119 km, Kuopio 202 km, Jyväskylä 58 km

Pinta-ala
- kokonaispinta-ala 1 823,77 km²
- maata 1 571,23 km²
- sisävettä 252,54 km²

Suurimmat työnantajat
Jämsän kaupunki ja liikelaitokset, UPM Kymmene Oyj, Patria konserni, Jokilaakson Terveys Oy, Jämsän Terveys Oy, Elonen Oy, Himoksen matkailukeskus, Jämsän Ammattiopisto, Genencor International Oy, Jyki Oy

Veroprosentit 2017
Kunnallisvero 21 %
Kiinteistöverot
- yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,00 %
- vakituiseen asumiseen sovellettava kiinteistöveroprosentti 0,45 %
- vapaa-ajan asumisen kiinteistöveroprosentti 1,05 %
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,50 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 3,00 %

Asukasluku

Jämsän asukasluku oli joulukuun 2016 lopussa 21 219.

  Asukasluku  Muutos 
31.12.2009 22 949  
31.12.2010 22 691 -258
31.12.2011 22 507 -184
31.12.2012 22 354 -153
31.12.2013 22 138 -216
31.12.2014 21 824 -314
31.12.2015 21 538 -286
31.12.2016 21 219 -319


Ikäjakauma

Ikäryhmä 2014 2015 2016
0-14 -vuotiaat 3 113 3 035 2 927
15-64 -vuotiaat 12 840 12 506 12 283
65-74 -vuotiaat 3 198 3 341 3 313
75+ vuotiaat 2 657 2 660 2 736
Väestö yhteensä 21 808 21 542 21 259


Työpaikat toimialoittain

Toimiala
2013 2014
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 324 323
Kaivostoiminta ja louhinta
12 10
Teollisuus
 2 407 2 318
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 15 14
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ymp. puhtaanapito 57 59
Rakentaminen
501 414
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
803 805
Kuljetus ja varastointi
 416 358
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 333 320
Informaatio ja viestintä 64 48
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
 75 69
Kiinteistöalan toiminta
 55 52
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
210 210
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 375 395
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 441 400
Koulutus 524 479
Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 232 1 244
Taiteet, viihde ja virkistys 99 72
Muu palvelutoiminta  202 193
Kotitalouksien toiminta työnantajina 25 33
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 0 0
Toimiala tuntematon  71 80
Työpaikkoja yhteensä
 8 241 7 896


Väestön koulutusrakenne

Tutkinto 2015 Miehet
Naiset
15 vuotta täyttänyt väestö 18 507 9 238 9 269
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 6 075 3 087 2 988
Keskiasteen tutkinto 8 320 4 482 3 838
Alin korkea-asteen tutkinto 2 102 792 1 310
Alempi korkeakouluasteen tutkinto 1 203 529 674
Ylempi korkeakouluasteen tutkinto 765 326 439
Tutkijakoulutusasteen tutkinto 42 22 20


Työttömyysaste

2017
Jämsä
Keski-Suomi
Koko maa
Huhtikuu
14,6 %
13,9 %
11,6 %
Keski-Suomen ELY-keskus työttömyystilastot
 
Jämsän avainluvut, katso tilastokeskus.fi

Lähde: Tilastokeskus, Keski-Suomen ELY (työttömyys), Liikennevirasto (välimatkat)

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn