Jämsän kaupunki järjestää tarjouskilpailun Himoksella Uskolankujan varressa sijaitsevasta kahdesta tontista

Jämsän kaupunginhallitus päätti 21.11.2022 § 362 käynnistää Himoksella Uskolankujan varressa sijaitsevasta kahdesta tontista tarjouskilpailun.

Tarjouskilpailuna kohteena ovat Jämsän kaupungin omistamat tontit 182-40-4248-1 (pinta-ala 7 121 m2) ja 182-40-4242-5 (pinta-ala 7 822 m2). Tontit  sijaitsevat Himosalueella erittäin keskeisellä paikalla Uskolankujan molemmin puolin. Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 17.2.2017 § 3 hyväksymä Uskolan asemakaava ja Himoskylän asemakaavan muutos. Asemakaavassa kummallekin tontille on osoitettu 1 560 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta kaavamerkinnällä RA-1 ( Loma-asuntojen korttelialue). Kaavamerkinnän perusteella tonteille sallitaan kerros-, rivi- ja muiden kytkettyjen loma-asuntojen rakentaminen.

Kyseessä on hintakilpailu.

Kilpailun kohteena oleville tonteille ei ole määritelty alinta hyväksyttävää hintaa. Kaupunki kuitenkin pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä jätetyt tarjoukset. Tonttien kauppakirjaluonnoksen ehtojen mukaisesti rakentamisvelvoitteen vähimmäismäärä on viisi prosenttia luovutettavan tontin kokonaisrakennusoikeudesta, rakentamisvelvoite tulee täyttää kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä.

Kauppakirjaluonnos sekä tarkemmat tiedot tarjouskilpailusta sekä tarjouskilpailun kohteena olevista tonteista löytyvät liiteasiakirjoista.

Sitova hintatarjous jätetään kaupungille sähköisen lomakkeen kautta osoitteessa https://formbox.fi/e-form/fi/jamsa/2ade64c1b9 17.3.2023 klo 15.00 mennessä. Tarjouksen voi jättää yhdestä tai kahdesta tarjouskilpailun kohteena olevasta tontista. Tarjottu hinta tulee olla muotoa euroa/rakennusoikeusneliömetri (€/k-m2).

Lisätietoja antaa

Rainer Nyholm
Maankäyttöinsinööri
puh. 040 838 0122
sposti etunimi.sukunimi(at)jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa