Himoksen jätevirtojen selvitys käynnistynyt

Himoksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishankkeen projektityöntekijänä on elokuussa aloittanut Veera Lyömiö. Hän on koulutukseltaan energia- ja ympäristötekniikan insinööri. Lyömiön tehtävänä on vastata hankkeen toimenpiteiden toteuttamisesta, sitouttaa toimijoita sekä kilpailuttaa hankinnat.

Himoksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishankkeen projektityöntekijänä on elokuussa aloittanut Veera Lyömiö. Hän on koulutukseltaan energia- ja ympäristötekniikan insinööri. Lyömiön tehtävänä on vastata hankkeen toimenpiteiden toteuttamisesta, sitouttaa toimijoita sekä kilpailuttaa hankinnat.

Hankkeessa selvitetään ensin Himoksen matkailualueen jätehuoltojärjestelmän nykytilanne. Matkailijoille ja yrityksille tehdään kysely, jotta saadaan alueen käyttäjien mielipide kuuluviin.  Nykytilan selvityksen pohjalta laaditaan suunnitelma jätehuoltojärjestelmän kehittämiseksi ja aloitetaan tarvittavat toimenpiteet.

Himoksen alueella on kunnan järjestämänä lajittelumahdollisuudet tarjoava syväkeräysjärjestelmä. Lajittelumahdollisuudesta huolimatta alueella näkyvät pursuavat poltettavan jätteen astiat. Hankkeen tarkoituksena on pystyä vastaamaan entistä paremmin alueen kausiluontoiseen toimintaan ja sen mukanaan tuomiin vaihteleviin jätemääriin. Aluekeräyspisteiden tyhjennystarpeisiin voidaan reagoida erilaisilla täyttymisestä ilmoittavilla hälytysjärjestelmillä, joita on tarkoitus kokeilla Himoksen alueella.

Matkailijoita kannustetaan lajittelemaan enemmän ja tarkemmin, esimerkiksi päivittämällä olemassa olevat kierrätysohjeet, huomioimalla kierrätyspisteiden siisteys, sekä kääntämällä ohjeet, jotta kierrätys on helpompaa myös ulkomaalaisille matkailijoille.  Kierrätysohjeet päivitetään viidelle eri kielelle (englanti, saksa, venäjä, espanja ja ranska). Käännöskielet varmistuvat Himoksen matkailustrategiaa tehtäessä.

Hankkeen aikana valmistellaan myös Jämsän kaupungin ympäristöohjelma. Siinä kuvataan toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kuinka ympäristöasiat otetaan käytännössä huomioon ja mitä tehdään kiertotalouden edistämiseksi ja kestävän matkailun kehittämiseksi.

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Rahoituksesta 90 prosenttia tulee Keski-Suomen liitolta ja 10 prosenttia Jämsän kaupungilta.

Lisätietoja: projektityöntekijä Veera Lyömiö, p. 040 703 6009, veera.lyomio@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa