Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishankkeelle rahoitusta Keski-Suomen liitolta

Keski-Suomen liitto on myöntänyt 21.5.2021 rahoituksen Jämsän kaupungin hankkeelle: Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke.

Keski-Suomen liitto on myöntänyt 21.5.2021 rahoituksen Jämsän kaupungin hankkeelle: Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 258 168 €, josta AKKE rahoitus kattaa 90 %. Päätös on lainvoimainen 12.6.2021.

– Himoksessa vierailee vuosittain satoja tuhansia matkailijoita. Matkailukeskuksessa jätettä ei synny tasaisesti, vaan siinä on selkeitä sesonkihuippuja, joka kuormittaa jätteen kuljetusjärjestelmää osin ennakoimattomasti. Hankkeen avulla on mm. tarkoitus lisätä kiertoon palautuvien jakeiden määrää ja sekä neuvoa, että kannustaa matkailijoita jätteiden lajitteluun ja kierrättämiseen. Vastuullisuus, ympäristöystävällisyys ja kestävyys ovat matkailussa kilpailuetu, jota tällä hankkeella on tarkoitus vahvistaa, toteaa elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen.

Hankkeen tavoitteena on mm. selvittää mitä voidaan tehdä Himoksen matkailukeskuksessa syntyvän jätteen määrän pienentämiseksi ja jätehuollon kehittämiseksi. Tavoitteen toteuttamiseksi selvitetään matkailukeskuksen jätehuoltojärjestelmän nykytilanne, laaditaan road map järjestelmän kehittämiseksi ja käynnistetään toimenpiteet sen toteuttamiseksi. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijää. Hanketta toteutetaan 2022 vuoden loppuun asti.

Lisätietoja: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh. 040 747 7736

Jaa sosiaalisessa mediassa