Jämsän seudun toisen asteen koulutukselle yhteistoimintasopimus ja johtosääntö

Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.5.20121 Jämsän seudun toisen asteen koulutuksen yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännön ajalle 1.1.2021 – 30.6.2025. Sopimus ja johtosääntö kattavat seuraavat oppilaitokset: Jämsän lukio, Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio, Gradia Jämsä, Jämsän työväenopisto, Jämsän Kristillinen Kansanopisto ja Jämsänjokilaakson musiikkiopisto.

Aiempi yhteistyösopimus ja johtosääntö oli ollut voimassa 1.1.2006 – 31.12.2020. Sopimuspohjaisesti yhteistyötä on toteutettu vuoden 2006 alusta lähtien.

Tavoitteena on edistää oppilaitosten yhteistoimintaa ja vastata yhteiskunnan ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tavoitteena on myös muodostaa joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja, sekä lisätä suoritettujen yhdistelmätutkintojen määrää. Erityisesti pyritään edistämään erilaisia koulutusmahdollisuuksia sekä lisäämään alueen koulutuksen järjestäjien toimintakykyä ja vetovoimaisuutta. Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat kaikki yllämainittujen oppilaitosten järjestämä toisen asteen peruskoulutus ja soveltuvin osin vapaan sivistystyön koulutus.

Koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön oppilaitosten ja muiden koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa (Lukiolaki 8 §). – Useilla seutukunnilla, joissa toisen asteen koulutuksen yhteistoiminta on edennyt pitkälle, on käytössä yhteistoimintasopimus ja johtosääntö, jotka antavat toiminnalle kehyksen ja oikeutuksen, toteaa lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg.

Sopimuksen mukaiset toimijat ovat toisen asteen oppilaitosten rehtoreista koottu johtoryhmä täydennettynä opinto-ohjaajien ja opiskelijakuntien edustuksella sekä opinto-ohjaajien ryhmä.

Molemmissa toimielimissä voi lisäksi olla asiantuntijavierailijoita. Yhteistoimintasopimuksessa on määritelty sopijaosapuolet, toiminnan periaatteet sekä tavoitteet ja opetuksen järjestämiseen ja oppilaitosten työnjakoon liittyvät periaatteet.

Johtosääntöön on kirjattu johtoryhmän kokoonpanoon ja tehtäviin sekä opinto-ohjaajien ryhmän tehtäviin liittyvät periaatteet, joilla tuetaan toiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Jämsän seudun toisen asteen johtoryhmä on käsitellyt sopimusta ja johtosääntöä kokouksissaan 11.12.2020 ja 15.2.2021. Johtoryhmä esittää sopimukselle ja johtosäännölle jatkoa ajalle 1.1.2021-30.6.2025.

Lisätietoja: lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg, p. 040 836 1604

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös