Perusopetuksen päättöarvioinnissa hyödynnetään uusia kriteereitä

Päättöarvioinnin uudistamisen tavoitteena on oppilaiden yhdenvertaisuuden lisääminen koulujen välillä.

Opetushallituksen linjaamia uusia päättöarvioinnin kriteereitä sovelletaan ensimmäisen kerran tänä keväänä yhdeksännen vuosiluokan oppilaille. 1.8.2021 voimaan tulleiden muutosten tavoitteena on yhtenäistää kouluaineiden arviointia.

Uudistuksen myötä arviointikriteereihin on lisätty osaamisen kuvaus jokaiseen oppiaineeseen arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Ennen uudistusta osaamistavoitteita kuvattiin vain arvosanan 8 osalta.

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa. Päättöarviointi pohjautuu valtakunnallisiin kriteereihin, eikä sitä muodosteta suoraan oppilaan aiempien arvosanojen tai koenumeroiden perusteella.

– Päättöarvioinnin uudistamisen tavoitteena on ollut oppilaiden yhdenvertaisuuden lisääminen koulujen välillä. Kriteerit ohjaavat arviointia siihen, että oppilaiden arvosanat olisivat vertailukelpoisempia keskenään. Tämä on tärkeää esimerkiksi haettaessa toisen asteen opintoihin, sanoo Jämsän ja Kuhmoisten yhteisen opetussuunnitelman ohjausryhmän puheenjohtaja Jaana Kummala.

Useissa aineissa painottuu oppilaan viimeisen vuoden aikana osoittama osaamisen taso. Joidenkin oppiaineiden osalta opinnot päättyvät kuitenkin jo ennen yhdeksättä vuosiluokkaa, sillä kunnat voivat itse määritellä oppiaineiden sijoittumisen vuosiluokille. Näiden aineiden osalta päättöarviointiin liittyvää osaamista arvioidaan seitsemänneltä luokalta lähtien. Esimerkiksi Jämsässä kotitaloutta, kuvataidetta, musiikkia ja käsityötä opiskellaan yhteisenä aineena vain seitsemännellä luokalla. Näistä aineista seitsemännen luokan keväällä saadusta arvosanasta tulee myös päättöarvosana, lukuun ottamatta sitä oppiainetta, jonka oppilas valitsee itselleen taide- ja taitoaineen valinnaisaineeksi. Valitsemastaan aineesta oppilas saa päättöarvosanan yhdeksännen luokan keväällä. Myös historian opinnot päättyvät kahdeksannella luokalla, joten päättöarviointi tehdään silloin.

Jämsän sivistyslautakunta on hyväksynyt päättöarvioinnin muutokset kesäkuussa 2021.

 

Lisätietoja:

Perusopetuksen rehtori, Jämsän ja Kuhmoisten yhteisen opetussuunnitelman ohjausryhmän puheenjohtaja Jaana Kummala, p. 040 755 0178

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also