Yksityistiet

Yksityistieavustuksia voivat hakea kaikki Jämsän kaupungin alueella sijaitsevat tiekunnat.

  • Yksityistielle tulee olla perustettuna tiekunta. Sen voi perustaa maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa tai tieosakkaat voivat perustaa sen itse omassa perustamiskokouksessa.
  • Tiekuntien yhteystiedot tulee olla ajantasaisina maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.
  • Avustettavan tien varrella tulee olla vakituista asutusta
  • Tiekunnan on kokoonnuttava vuosittain tai vähintään joka 4. vuosi.
  • Hakemus on täytettävä asiallisesti ja allekirjoitettava (hoitokunta: puheenjohtaja ja hoitokunnan jäsen)
  • Hakemukseen on liitettävä jäljennös viimeisen tilikauden tilinpäätöksestä.
  • Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Lain 84 § mukaisesti kunnan avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään”.

Hakemuslomakkeen voi noutaa myös osoitteesta Teollisuuskatu 10 tai Jämsän kaupungin neuvonnasta Keskuskatu 17, 42100 Jämsä arkisin klo 9-15 välisenä aikana.

Liikennemerkit yksityisteillä

Pysyvän liikennemerkin pystyttämiseen yksityistielle tarvitaan kaupungin suostumus. Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja liitteenä tulee olla kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä sekä liitekartta liikennemerkin sijainnista. Asian käsittelee tiekunnan hakemuksesta kaupungininsinööri.

Jaa sosiaalisessa mediassa