Asiakkaan oikeudet

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jämsän kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Jämsän kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

 

Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Hoidon tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava avoimesti ja ymmärrettävästi. Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa ja oikeuksia turvaavat lait.

Asiakkaan ja potilaan oikeudet sisältää:
– potilaan oikeudet
– sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet
hoitotakuu
– sosiaalipalvelujen saatavuus
– tietojen salassapito
– valittaminen
sosiaaliasiamies
potilasasiamies
muistutukset ja kantelut

Lue lisää asiakkaan ja potilaan oikeuksista

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet sekä tiedonsaantipyyntö- ja tarkastuslomakkeet

Jaa sosiaalisessa mediassa