Muistutukset ja kantelut

Muistutus

 • Terveydenhuollossa hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön voi tehdä muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.
 • Sosiaalihuollossa kohteluunsa tyytymätön voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.
 • Viranomaisen on vastattava muistutukseen kohtuullisessa ajassa sen toimintayksikköön saapumisesta, yleensä noin 1 – 4 viikon kuluessa. Muistutuksella ei haeta muutosta päätökseen. Muistutus voi kuitenkin vaikuttaa siihen, miten toimintayksikössä vastaisuudessa toimitaan ja kohdellaan asiakkaita.

Sosiaali- ja potilasasiamies

 • Terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiamies ja kunnan sosiaaliasiamies antavat tietoa potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja avustavat tarvittaessa esimerkiksi muistutuksen tekemisessä.

Kantelu

 • Potilas tai sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kokemistaan sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohdista kantelun aluehallintovirastoon. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu kantelijan omaan asiaan, vaan kantelun voi tehdä kuka tahansa.
 • Joissain tapauksissa aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi Valviraan (esimerkiksi vakavat hoitovirheet, valtakunnalliset tai periaatteellisesti tärkeät asiat).
 • Valvira tai aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee.
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston osoite: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Wolffintie 35 PL 200, 65101 Vaasa

Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä

 • Jos epäilee, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.
 • Kantelulla saa koetun epäkohdan valvovan viranomaisen tietoon.
 • Kantelun perusteella ei kuitenkaan makseta vahingonkorvauksia.
 • Sen sijaan valvova viranomainen voi esimerkiksi antaa kantelun perusteella viranomaiselle huomautuksen.

Mikäli hoitoonne tai kohteluunne liittyy ongelmia, toivomme Teidän keskustelevan asiasta Teitä hoitavan lääkärin tai hoitajan kanssa. Tarvittaessa voitte kääntyä myös Teitä hoitaneen yksikön ylilääkärin tai osastonhoitajan puoleen. Apua ja neuvontaa saatte myös potilas/sosiaaliasiamieheltä.

Potilasasiamies

 • ohjaa keskustelemaan heti ongelmatilanteiden ilmetessä tarkoituksenmukaisimman henkilön kanssa
 • neuvoo tarvittaessa ristiriitojen ratkaisemisessa
 • neuvoo muistutuksen tai kantelun tekemisessä ellei muuta ratkaisua löydy
 • auttaa potilasvahinkoasioissa mm. potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Lait ja ohjeet

Yhteystiedot:
potilasasiamies Merikratos Oy
Jarno Heino
Maija-Kaisa Sointula
Joonas Aukeenpää

Neuvonta puh 050 341 5244 ti klo 12 – 15, ke – to klo 10 -13

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja): potilasasiamies@merikratos.fi

Postiosoite: Merikratos Oy / potilasasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto

Jaa sosiaalisessa mediassa