Sosiaaliasiamies

Asiakaslain mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies, joka on puolueeton, asiakkaiden etua turvaava henkilö. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiamies

  • neuvoo ja ohjaa sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • voi toimia sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
  • avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaiden oikeuksista ja toimii oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaan aseman ja oikeuksien kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kaupunginhallitukselle.

Lait ja ohjeet

Tulostettavat lomakkeet

Yhteystiedot:
Sosiaaliasiamies Eija Hiekka
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, www.koskeverkko.fi
Puhelinaika ma – to klo 911, puh. 044 265 1080
Sähköposti: sosiaaliasiamies@koske.fi
Posti-ja käyntiosoite: Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä

Jaa sosiaalisessa mediassa