Terveydenhuollon maksukatto eli vapaakortti

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jämsän kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

Ajantasainen tieto löytyy Keski-Suomen hyvinvointialueen sivuilta Asiakasmaksut ja  Maksukatto.

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2022 maksukatto on 692 euroa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä eli maksukatto: 692 € 1.1.2022 alkaen toistaiseksi. Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 692 €, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,80 € hoitopäivämaksu 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksukattoa kerryttävät maksut otetaan huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai muun huoltajan maksujen kanssa (laillinen huoltaja).

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

Maksukattoa kerryttävät seuraavat kalenterivuoden aikana perityt maksut:

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon maksut
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgisen hoidon maksut
 • suun- ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksut hammasteknisiä maksuja lukuun ottamatta (voimassa 1.1.2022 alkaen)
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon maksut (voimassa 1.1.2022 alkaen)
 • terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta ja toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta perittävät maksut (voimassa 1.1.2022 alkaen)
 • sarjahoitomaksut
 • yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen laitoshoito)
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon maksut (voimassa 1.1.2022 alkaen)
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa
 • kuntoutushoidon maksut
 • toimeentulotukena maksetut asiakasmaksut (voimassa 1.1.2022 alkaen)
 • vastaavista etäpalveluista perittävät maksut
 • em. ostopalveluista Jämsän kaupungin perimät asiakasmaksut.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät seuraavat maksut:

 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • sairaankuljetus
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • lääkärintodistusmaksut
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut)
 • sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut
 • omaishoidon lakisääteisten vapaiden ajalta perityt asiakasmaksut
 • vaikeavammaisen asumispalvelut
 • vaikeavammaisen kuljetuspalvelut
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoidon maksut
 • muulta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut
 • palvelusetelin omavastuuosuus
 • viivästyskorko ja perintäkulut

Todistus maksukaton ylittymisen jälkeen

Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakkaalle annetaan maksukaton ylittymistä koskeva todistus. Todistuksen myöntää se terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Todistuksen saamiseksi palvelun käyttäjän on tarvittaessa esitettävä alkuperäiset tositteet hänen itsensä tai hänen huollettavinaan olevien alaikäisten lastensaamista palveluista suoritetuista maksuista. Todistus on maksukaton täyttymisestä lähtien voimassa kalenterivuoden loppuun saakka.

Todistus maksukaton täyttymisestä tulee aina esittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteessä asioidessa.
Liikaa maksetut asiakasmaksut palautetaan asiakkaan pyynnöstä hänen ilmoittamalleen pankkitilille.

Todistuksen myöntävät

Kristiina Järvinen, puh. 050 373 4224
Jämsän kaupunki, Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

Tiina Kaitanen, puh. 0400 128 132
Kuhmoisten terveysasema/vastaanotto, Orivedentie 3, 17800 Kuhmoinen

Lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriö sivuilta

Jaa sosiaalisessa mediassa