Palveluihin hakeutuminen

Jamsa.fi -sivuston Palveluihin hakeutuminen sivustoa ei enää päivitetä!

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jämsän kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

 Keski-Suomen hyvinvointialueen sivustolla Ikääntyneiden palvelut tietoa palveluihin hakeutumisesta

Palveluohjauksella ja kuntouttavalla sekä ennaltaehkäisevällä työotteella on tavoitteena parantaa vanhusten edellytyksiä asua omassa kodissaan ja siirtää esimerkiksi laitoshoidon tarvetta myöhemmäksi. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä henkilön iästä riippumatta. Ei-kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, mikäli henkilö on vähintään 75-vuotias tai saa Kelan eläkettä saavan ylintä hoitotukea. Kunnan sosiaaliviranomaiseen voi ottaa yhteyttä vanhus itse, hänen laillinen edustajansa/omaisensa, muu henkilö tai viranomainen.

Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Palveluneuvoja puh. 050 570 0446
JT.hyvinvointitori@pihlajalinna.fi

Laitoksesta kotiutuessa asiakkaan tukena ovat hoitokoordinaattorit. Hoitokoordinaattorit tavoittaa puhelinnumeroista 040 568 2495

Kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden palveluohjauksesta vastaa

Asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa käytetään apuna RAI-toimintakykymittaria. Kotihoidon palveluja haettaessa asiakkaan tulee palauttaa kotihoidon tuloselvitys ja tehostettuun asumispalveluun haettaessa tehostetun asumispalvelun tuloselvitys. Palveluasuntoihin ja vanhusten vuokra-asuntoihin hakeutumisesta löydät lisätietoa asunnon hakeminen -sivulta.

Lomakkeet

 

Jaa sosiaalisessa mediassa