Lapsiperheiden terapiatyö

Puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia sekä suun alueen lihaksiston motorisia toimintahäiriöitä. Häiriöitä voi olla kielen, puheen, äänen, syömisen ja nielemisen, kuulon, lukemisen ja/tai kirjoittamisen alueella. Terapia perustuu yksilölliseen tutkimukseen ja yhdessä asiakkaan tai lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan, ja siihen kuuluu myös asiakkaan lähiympäristön ja perheen ohjaus.

Yhteydenotot: puheterapeutti Ella Oittinen puh. 040 587 6612

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapian tavoitteena on tukea lapsen mahdollisimman normaalia motorista kehitystä. Fysioterapiaan liittyy kiinteästi lapsen vanhemmille annettava ohjaus. Lisäksi lasten fysioterapeutti tekee ryhtitarkastuksia, arvioi motorista liikkumista sekä ohjaa ja neuvoo vanhempia tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidossa. Myös apuvälineiden hankinta, sovitus ja tarvittaessa käytön ohjaus kuuluu lasten fysioterapeutin työhön. Lasten fysioterapeutti ohjaa myös lasten ryhmiä yhdessä lasten toimintaterapeutin kanssa. Fysioterapiaan voi tulla neuvolan/lääkärin lähettämänä tai ottaa itse yhteyttä, lasten fysioterapeutti Mira Mäkinen, puh. 040 707 8986.

Toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea lapsen kokonaiskehitystä, omatoimisuutta ja itsetunnon vahvistumista sekä motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia. Arvioinnin perusteella valitaan yksilöllisesti menetelmät ja toiminnat, joilla pyritään luomaan lapsen kehitystä edistäviä kokemuksia. Yhteydenotot neuvolan suosituksesta, toimintaterapeutti Laura Liukko, puh. 040 831 1671.

Terveyskeskuspsykologi

Terveyskeskuspsykologi antaa tukea ja ohjausta elämänmuutos- ja pulmatilanteissa. Yhteyttä voi ottaa keskustellakseen mm. henkilökohtaisista huolista, lapsen kehitykseen, kasvatukseen, perheeseen tai parisuhteeseen liittyvistä pulmista. Työmuotoina ovat yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäkeskustelut. Lisäksi tehdään lasten ja aikuisten psykologisia tutkimuksia.

Asiakkaina ovat alle kouluikäiset lapset perheineen ja yli 18-vuotiaat aikuiset. Terveyskeskuspsykologi osallistuu säännöllisesti moniammatilliseen yhteistyöhön päivähoidon, neuvolan ja muiden terveydenhuollon erityistyöntekijöiden kanssa. Keskeisenä tehtävänä on seudun ennaltaehkäisevän mielenterveystyön kehittäminen ja toteutus. Tarvittaessa annetaan konsultaatiota muille seudun ammattilaisille. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Psykologi Tuuli Nieminen puh. 0400 397 229 (lapset, erityisneuvola), paikalla ma-pe 8-14.

Mielen huoli -linja

Pihlajalinnan Mielen huoli -linja on tarkoitettu yli 18 -vuotiaille jämsäläisille. Kyseessä on matalan kynnyksen palvelu, jolla tavoitellaan varhaista puuttumista erilaisiin kuormittaviin elämäntilanteisiin. Jos sinua on kohdannut akuutti kriisitilanne, uupumus, masennus, ahdistus, parisuhdehuolet, kuormittava työ- tai perhetilanne, voit olla itse yhteydessä Mielen huoli -linjan puhelinnumeroon 020 6306 005. Linja on auki arkipäivisin klo 7-18. Mielen huoli -linjassa tehdään hoidon tarpeen arviota mielenterveysasioissa ja sinut ohjataan nopeasti sopivaan Mielen hyvinvoinnin palveluun.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa