Lastenneuvola

Lastenneuvolan tehtävänä on seurata ja edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä tervettä kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhemmuutta ja parisuhdetta. Neuvolassa mietitään myös, miten perheiden kasvu- ja kehitysympäristöä ja elintapojen terveellisyyttä voidaan edistää.

Määräaikaiset terveystarkastukset ovat neuvolapalvelujen perustehtävä. Niiden tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhain epäsuotuisan kehityksen merkit lapsessa, perheessä ja elinympäristössä sekä puuttua terveyttä vaarantaviin tekijöihin. Molemmat vanhemmat ovat aina tervetulleita neuvolaan.

Toteutamme neuvoloissamme valtioneuvoston asetuksen suosittamia laajennettuja terveystarkastuksia 4 kuukauden, 1 ½ vuoden ja 4 vuoden iässä. Näissä tarkastuksissa terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän lapsen terveystarkastuksen lisäksi keskustelemme huoltajien kanssa arjen sujumisesta ja koko perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/11, Finlex). Toivomme, että lapsen huoltajat yhdessä osallistuvat erityisesti näihin tarkastuksiin.

Ennen laajennettuun tarkastukseen tuloa lapsen huoltajat voivat yhdessä miettiä lapsen ja koko perheen osalta mm. seuraavia asioita:

  • ilonaiheet ja mahdolliset huolet
  • päivärytmi
  • ravitsemus
  • uni ja lepo
  • arjen sujuminen ja siinä jaksaminen
  • perheen päihteiden käyttö
  • löytyykö tarvittaessa apua arkeen
  • vanhempien parisuhde

Lastenneuvolakäynnit lapsen iän mukaan

Ajankohta
Käynti, rokotus synnytyssairaalasta kotiuduttua
1-2 vko Terveydenhoitajan kotikäynti
3 vko Terveydenhoitaja
6 vko Terveydenhoitaja ja lääkäri
2 kk Terveydenhoitaja, Rota-virusrokote
3 kk Terveydenhoitaja, DTaP-IPV-HIb-, pneumokokki- ja rota-rokote
4 kk Laajennettu terveystarkastus: terveydenhoitaja ja lääkäri
5 kk Terveydenhoitaja, DTaP-IPV-Hib-,pneumokokki- ja rota-rokote
6 kk Terveydenhoitaja
8 kk Terveydenhoitaja, lääkäri ja hammashoitaja
10 kk Tarvittaessa terveydenhoitaja
12 kk Terveydenhoitaja, DTaP-IPV-Hib, pneumokokki, MPR-rokote
1,5 v Laajennettu terveystarkastus: terveydenhoitaja ja lääkäri (1v 6kk) vesirokkorokote
2 v Terveydenhoitaja ja tarvittaessa hammashoitaja
3 v Terveydenhoitaja
4 v Laajennettu terveystarkastus: Terveydenhoitaja ja lääkäri, DTaP-IPV
5 v Terveydenhoitaja
6 v Terveydenhoitaja, MPR + vesirokkorokote

 

Katso yhteystiedot sivulta Neuvolat (www.jamsa.fi)

Lapsiperheiden ruokasuositukset: http://www.julkari.fi/handle/10024/129744
Iloa, innostusta ja kannustusta elintapoihin: http://www.neuvokasperhe.fi
Tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen: https://www.mll.fi/vanhemmille/

Jaa sosiaalisessa mediassa