Sosiaalityö

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jämsän kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen.

Sosiaalityö hyvinvointialueen verkkosivuilla ja 

Jämsän sosiaalitoimisto hyvinvointialueen verkkosivuilla

Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kunnan asukkaiden hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalihuollon toimin vaikutetaan etenkin kuntalaisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä toimintakykyyn ja osallisuuteen. (sosiaalihuoltolaki 1301/2014 1luku)

Sosiaalityön palvelut on jaettu aikuissosiaalityöhön ja lapsiperheiden sosiaalityöhön. Aikuissosiaalityön tavoitteena on yli 18-vuotiaiden henkilöiden toimintakyvyn ja vastuullisuuden vahvistaminen sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien ohjauksella ja neuvonnalla, sekä henkilön sosiaalisia ongelmia selvittämällä.

Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on edistää lapsen hyvinvointia ja kehitystä. Se tukee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatustyössä ja huolenpidossa.

Kuhmoisten kunnanvirastolla on tarvittaessa sosiaalityöntekijän vastaanotto ajanvarauksella.

Kriisi- ja sosiaalipäivystys

Keski-Suomen sosiaalipäivystys auttaa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, kun tarvitaan kiireellistä sosiaalityön apua esimerkiksi perheen kriisi- tai hätätilanteissa tai kun on huoli lapsen, nuoren, ikääntyneen tai vammaisen henkilön tilanteesta.

Päivystykseen kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun asia ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Kiireellisissä tilanteissa yhteydenotto kannattaa tehdä aina hätäkeskukseen.

Yhteys sosiaalipäivystykseen virka-ajan ulkopuolella:
puh. 014 266 0149
kiireellisissä tilanteissa hätänumero 112.
Arkipäivisin virka-aikaan tulee ottaa yhteyttä oman kunnan sosiaalipalveluihin.

https://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys/sosiaalipaivystys

OmaKS sosiaaliohjaajien chat-ohjaus

Kaipaatko matalan kynnyksen keskusteluapua esimerkiksi taloudellisen tilanteen tai kriisin selvittämiseksi? OmaKS.fi:n, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen sosiaaliohjaajat ovat tavattavissa ilman tunnistautumista chatissa arkisin klo 8–16. Tervetuloa keskustelemaan elämän suurista tai pienistä murheista osoitteeseen www.omaks.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa