Ehkäisevät perhepalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jämsän kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

 Perhetyö hyvinvointialueen verkkosivuilla

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu lyhytaikaiseksi, tilapäiseksi avuksi silloin, kun tarvitset apua tai tukea esimerkiksi

 • lapsen hoitoon, huolenpitoon tai kasvatukseen liittyen
 • lapsen/vanhemman tilapäisen sairauden tai vamman vuoksi
 • monikkoperheen vauva-ja pikkulapsivaiheessa
 • kriisissä tai elämänmuutoksessa (sairaus, ero)
 • lähiverkoston puuttuessa
 • uupumuksen tai masennuksen vuoksi
 • vanhemman asiointi esim. sairaala- ja terapiakäynnit
 • raskauden tai synnytyksen vuoksi
 • kodinhoidollisissa töissä
 • arjen sujumisen tukemiseksi

Kotipalvelua ei voida myöntää

 • pelkkään siivousapuun
 • vanhemman opiskelun tai työssäkäynnin takia
 • vanhemman harrastuksen takia
 • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
 • lapsen äkillisen sairastumisen takia, jolloin vanhemmalla on oikeus hoitaa lastaan

Kotipalvelu on maksullista, harkinnanvaraista palvelua jota myönnetään kerrallaan enintään 3 kuukauden ajaksi. Palvelu hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta kaupungin myöntämällä palvelusetelillä, jonka arvo on 25€/h. Jos palveluntuottajan tuntihinta on suurempi kuin palvelusetelin arvo, erotuksen maksaa asiakas itse.

Hakemus lapsiperheiden kotipalveluun (word)
Hakemus lapsiperheiden kotipalveluun (pdf)
Luettelo palveluyrittäjistä, lapsiperheiden palvelut (pdf)
Palveluseteliohje (pdf)
Palvelusetelien arvot 2021

Yrittäjälle

Palveluntuottajaksi hakeminen/ilmoittautuminen
Palveluasiantuntija Auli Heinonen hyväksyy sote-lautakunnan vahvistamien kriteerien mukaisesti ne palveluntuottajat, joiden palvelujen ostamiseen Jämsän kaupungin antamaa palveluseteliä voidaan käyttää. Palveluntuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit täyttävät palvelun tuottajat ilman kilpailutusta. Hyväksytyistä palveluseteliyrittäjistä muodostetaan julkinen rekisteri. Palveluntuottajaksi voi ilmoittautua/hakea jatkuvasti.

Asiakas valitsee palveluntuottajan hyväksyttyjen ja rekisteriin merkittyjen palveluntuottajien joukosta.

Hakemuslomake sekä tarvittavat liitteet on toimitettava Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen,  palveluasiantuntija Auli Heinoselle osoitteella:
Jämsän kaupunki
Kelhänkatu 3
42100 Jämsä.

Lisätietoja antaa:
palveluasiantuntija Auli Heinonen, puh. 050 521 5372

Palveluntuottajaksi hakeminen (pdf)

Jaa sosiaalisessa mediassa