Kuntouttava työtoiminta

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jämsän kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

 Tukea työllisyyteen hyvinvointialueen verkkosivuilla

Mitä kuntouttava työtoiminta on?

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on parantaa työllistymismahdollisuuksia ja elämänhallintakykyä. Se on mielekästä, toimintakykyä ja osaamista vastaavaa tekemistä vaihtoehtona työttömyydelle. Se sovitetaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja osaamista vastaavaksi.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Sitä voidaan toteuttaa mm. kaupungin omissa yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, seurakunnalla ja valtiolla. Työtoiminta ei perustu työsuhteeseen eikä sillä saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä.

Kuntouttava työtoiminta voi olla myös ryhmämuotoista. Ryhmätoiminta voi sisältää mm. kädentaitoja, ATK-taitojen harjoittamista, ulkoiluja, vierailuja tai keskusteluja.

Kuntouttavan työtoiminnan jakso voi kestää 3–24 kuukautta kerrallaan. Osallistumispäiviä voi olla 1–4 viikossa ja
tunteja 4–8 päivässä.

Lain piiriin kuuluu työtön

  • alle 25-vuotias, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 180 päivää viimeisen vuoden aikana, työttömyyspäivärahaa 500 päivältä tai toimeentulotukea pääasiallisena tulona viimeisen neljän kuukauden ajan
  • yli 25-vuotias, joka on saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 300 päivää) 300 päivän työttömyysrahakauden jälkeen työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä tai toimeentulotukea pääasiallisena tulona viimeiset 12 kuukautta

Suunnitelman laadinta

Työtoiminnasta sovitaan aktivointisuunnitelmassa tai monialaisessa työllistymissuunnitelmassa. Kunnan sosiaalitoimi ja työ- ja elinkeinotoimisto tekevät suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelman laatimisen tarkoituksena on rakentaa pitkään työttömänä olleelle polku työelämään.
Suunnitelmalla kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne, jonka pohjalta yhdessä mietitään erilaisia työllistymistä edistäviä vaihtoehtoja. ( Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189)

Etuudet

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujalle maksetaan työtoimintapäiviltä työmarkkinatuen lisäksi kulukorvauksena 9 €/läsnäolopv sekä harkinnanvaraiset matkakulut halvimman matkustustavan mukaan.
Mikäli henkilö ei ilman hyväksyttävää syytä osallistu tarjottuun kuntouttavaan työtoimintaan, hän voi menettää työmarkkinatuen määräajaksi tai toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa.

Esitteitä kuntouttavasta työtoiminnasta

Yhteystiedot

Sosiaaliohjaajat asiakkaan sukunimen alkukirjaimen mukaan
A–Li: sosiaaliohjaaja Seija Nummelin, puh. 0400 734 812
Lj–Ö ja Kuhmoinen: sosiaaliohjaaja Saara Kemppainen, puh. 040 187 2090

Jaa sosiaalisessa mediassa