Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään ja tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisistä toiminnoista.
Palveluiden kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden vajaakuntoisuus on pitkäaikaista tai pysyvää.

Palvelumuodot 

Yksilölliset terapiat (fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, muut terapiat)
Sopeutumisvalmennus
Neuropsykologinen kuntoutus
Laitoskuntoutus
Apuvälinepalvelut

  • Lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapia toteutetaan pääsääntöisesti omana toimintana, osittain ostopalveluna.
  • Toimintaterapiassa pääpaino on lasten terapiassa.
  • Puheterapiapalvelu toteutuu osittain omana ja osittain ostopalveluna.
  • Muut terapiat hankitaan ostopalveluina (esim. musiikki- ja taideterapiat), liikunnallista koordinaatiota parantavat harrastusterapiat (esim. ratsastus, laskettelu) sekä eräät kommunikaatioterapiat.
  • Apuvälinepalveluihin kuuluu apuvälinetarpeen arviointi, välineiden sovitus, luovutus, käytön opetus ja seuranta sekä välineiden huolto. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarkoituksena on korjata lääkinnällisin perustein todetun sairauden tai vamman aiheuttamaa toiminnanvajavuutta niin, että henkilö selviää päivittäisistä toimistaan.

Kuntoutustyöryhmä

Kuntoutustyöryhmä päättää kuntoutuspalveluiden myöntämisestä sekä yksilöllisten apuvälineiden myöntämisestä. Kuntoutusryhmään kuuluvat Jämsän kaupungin hallintoylilääkäri kuntoutuspalveluiden palveluvastaava, apuvälinevastaava ja fysioterapeutti. 
– Kuntoutuspalveluiden palveluvastaava, puh. 040 1821 772
– Apuvälinevastaava (ma-pe klo 9-13), puh. 040 845 2823
– Kuntoutuspalveluiden toimisto, puh. 050 435 8163

Tarvittaessa mukana ovat myös toiminta-, puhe- ja jalkaterapeutti tai muita asiantuntijoita.

Lisätietoja / yhteystietoja / tarkempaa tietoa terveyspalveluista http://www.jamsanterveys.fi/

 

Jaa sosiaalisessa mediassa