Asumispalvelut

Kehitysvammaisen asumista tukevat palvelut

Kehitysvammaisten asumista järjestetään Jämsän kaupungin asumisyksiköissä Lukkoilantien asunnoilla, Linnamäentien ryhmäkodissa ja Linnakodissa sekä Kuhmoisissa Päijäläkodissa. Asumispalveluihin hakeudutaan joko asumisyksikön esimiehen tai vammaispalveluohjaajien kautta.

Tuettu asuminen (asumisen tuki omaan asuntoon)

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen omassa kodissaan. Tuen tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Omissa asunnoissaan asuville kehitysvammaisille henkilöille tarjotaan asumisen tuen palveluja Jämsän kaupungin vammaisavustajien tai ostopalveluna järjestettävinä tuki- ja ohjauskäynteinä. Tuettua asumista tarjotaan myös Lukkoilantien asunnoilla.

Palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon lisäksi ohjausta, tukea, hoitoa ja huolenpitoa päivittäin. Öisin henkilökuntaa ei ole paikalla.

Palveluasumista Jämsässä tarjoaa:

Lukkoilantien asunnot

 

Lukkoilantie 5, 42100 Jämsä
Asumisen ohjaajat, puh. 040 680 8787 ja 040 831 4324
Asumisyksikön esimies Anu Lukander, puh. 040 734 3730

Lukkoilantien asunnoilla järjestetään palveluasumista ja tuettua asumispalvelua pääasiallisesti kehitysvammaisille henkilöille. Asumisen ohjaajat huolehtivat 1. ja 2. kerroksen asukkaiden asumisen tuesta. Henkilökunta on paikalla klo 7-20. Kolmannen kerroksen asukkaat voivat tarvittaessa saada vammaisavustajien tukea arjen toimintoihin.

Lukkoilantien asunnoilla on kaikkiaan 19 asuntoa. Ensimmäisessä kerroksessa on viiden asukkaan pienryhmä (palveluasumista), ja siellä on myös mahdollisuus lyhytaikaiseen tilapäishoitoon. Toisessa kerroksessa on seitsemän tukiasuntoa (tuettua asumista) ja 3. kerroksessa on seitsemän normaalia vuokra-asuntoa. Talossa on kaikille asukkaille yhteinen monitoimitila sekä saunaosasto.

Lukkoilantien asuntojen toiminta-ajatuksena on laadukkaan ja asiakaslähtöisen palveluasumisen tuottaminen asiakkaan ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä ohjausta, tukea, hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti. Henkilökunta on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä.

Tehostettua palveluasumista Jämsässä tarjoaa:

Linnakoti

Linnakoti Laaksotie 12, 43200 Jämsänkoski
Asumisen ohjaajat, puh. 040 545 9652 tai 040 712 2510
Asumisyksikön esimies Anu Lukander, puh. 040 734 3730

Linnakodissa on 14 asukaspaikkaa vakituiseen asumiseen ja yksi asukaspaikka lyhytaikaiseen tilapäishoitoon.

Toiminta-ajatuksena on laadukkaan ja asiakaslähtöisen asumisen tuottaminen asukkaan ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Kuhmoisten ryhmäkoti Päijäläkoti

Vainiontie 8, 17800 Kuhmoinen
Asumisen ohjaajat, puh. 040 730 3122
Asumisyksikön esimies, puh. 050 408 7235

Kuhmoisten ryhmäkodissa asuu yhdeksän asukasta, joista kuusi asukasta asuu ryhmämuotoisesti ja kolme asukasta ryhmäkodin yhteydessä olevissa omissa yksiöissään.

Toiminta-ajatuksena on tukea, ohjata ja avustaa asukkaita huomioiden heidän yksilöllinen arki, mieleisen toiminnan toteutuminen, itsemääräämisoikeus ja yksilöllinen tuen tarve päätöksenteossa.

Linnamäentien ryhmäkoti

Linnamäentie 21, 42300 Jämsänkoski
Asumisen ohjaajat, puh. 044 531 9453
Asumisyksikön esimies Marika Kanneljärvi-Nieppola, puh. 044 5319456

Linnamäentien ryhmäkodissa on 15 asukaspaikkaa.

Toiminta-ajatuksena on tukien, ohjaten ja avustaen mahdollistaa yksilöllisesti asukkaiden mieleinen arki ja elämä, ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Tilapäinen asuminen

Tilapäistä, lyhytaikaista asumista voidaan tarjota Linnakodissa sekä Lukkoilantien asunnoilla.

Asumispalvelut ostopalveluna

Asumispalveluita ostetaan lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta, muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä. Asumiseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä vammaispalveluohjaajiin.

Vammaispalveluohjaaja Anne Kollanen, puh. 0400 639 140
Vammaispalveluohjaaja Marjaana Kuitunen, puh. 040 150 8307

Asumispalveluita voidaan järjestää myös palvelusetelillä. Palveluntuottajan tulee olla hyväksytty palvelusetelituottajaksi ja oltava Jämsän kaupungin palvelusetelirekisterissä.

Palveluseteli

Jaa sosiaalisessa mediassa