Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammahuollon palveluilla edistetään kehitysvammaisten ihmisten omatoimista suoriutumista päivittäisistä toiminnoista ja tuetaan kotona asumista sekä turvataan heidän tarvitsemansa hoito- ja muu huolenpito. Kehitysvammaiset voivat hakea myös vammaispalvelulain mukaisia palveluita. Palveluja tuotetaan kunnan omana toimintana sekä ostopalveluina.

Palveluita suunnitellaan yhdessä vammaisen henkilön, hänen perheensä ja lähityöntekijöiden kanssa. Suunnitteluun osallistuvat palveluohjaaja, vammaispalvelupäällikkö ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä. Palvelusuunnitelmaa tarkistetaan määräajoin ja aina tarvittaessa. Lisäksi laaditaan erityishuolto-ohjelma kehitysvammalain mukaisista palveluista.

Yhteystiedot:
Vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen, puh. 040 570 1778
Vammaispalveluohjaaja Anne Kollanen, puh. 0400 639 140
Vammaispalveluohjaaja Marjaana Kuitunen, puh. 040 150 8307

Vammaispalveluohjaajien puhelinajat
maanantaisin klo 12-13
tiistaisin ja perjantaisin klo 9-10

Asumispalvelut

Kehitysvammaisten asumista järjestetään kaupungin asumisyksiköissä; Linnakodissa, Lukkoilantien asunnoissa, Linnamäentien ryhmäkodissa sekä Kuhmoisissa Päijäläkodissa.

Näiden lisäksi asumispalveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta, muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä. Asumiseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä vammaispalveluohjaajiin.
Katso Asumispalvelut 

Erityisneuvola

Tarjoaa kuntoutuksen suunnittelua ja arviointia kaikenikäisille kehitysvammaisille ja heidän perheilleen. Neuvolapalvelut ovat osa lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Neuvolakäynti matkoineen on asiakkaalle maksutonta.
Katso Erityisneuvola.

Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoimintaan hakeudutaan vammaispalvelupäällikön kautta.
Jämsässä toimii Työvalmennussäätiö Avitus

Kuhmoisten työ- ja toimintakeskus:
Kuntotie 1, 17800 Kuhmoinen,
Ohjaajat puh. 040 359 4550
Esimies puh. 050 408 7235

toimintakeskus.kuhmoinen@jamsa.fi
https://www.facebook.com/Kuhmoistentekeva/

Jaa sosiaalisessa mediassa