Omaishoidon tuki

Omaishoito ja omaishoidon tuki alle 65 –vuotiaat vaikeavammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt

Omaishoidon tuen avulla turvataan paljon hoitoa ja hoivaa tarvitsevan vaikeavammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona selviytyminen. Tuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään kaupungin talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Päätökset perustuvat Lakiin omaishoidon tuesta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamiin omaishoidon tuen ohjeisiin ja myöntämiskriteereihin.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Omaishoidon tuki on tarkoitettu alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille tai pitkäaikaissairaille, joiden hoitaminen on vaativaa ja sitovaa.

Toimi näin

Alle 65 vuotiaita koskeva omaishoidon tuki haetaan vammaispalveluiden kautta. Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen liitetään ajantasainen lääkärin C-lausunto. Hakemuksen perusteella tehdään kotikäynti, jolla arvioidaan tilanne. Hakemuksen, lausuntojen ja arviointikäynnin perusteella tehdään päätös omaishoidon tuesta. Omaishoidontuen hakemus on tulostettavissa kaupungin vammaispalvelujen internetsivuilta /Lomakkeet tai se voidaan pyydettäessä postittaa vammaispalveluista.

Hakemus omaishoidon tuesta käsitellään kolmen kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta.

Tiedotteet:  Ohje vammaispalveluiden omaishoidon tuen asiakkaille koronaviruksesta 24.4.2019

Jaa sosiaalisessa mediassa