Vanhuspalvelut

Jamsa.fi -sivuston Vanhuspalvelut sivua ei enää päivitetä!

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jämsän kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

Katso ajan tasalla olevat yhteys- ja ajanvaraustiedot Keski-Suomen hyvinvointialueen Ikääntyneiden keskitetty asiakas- ja palveluohjaus -sivulta.

Jämsän kaupungin vanhuspalvelujen tulosalue järjestää Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueella monipuolisia vanhusten avo- ja laitoshoidon palveluita.

Jämsässä toimii kaupunginhallituksen asettama Vanhusneuvosto.

Vanhusten palvelujen lähtökohtana on, että jokaiselle ikäihmiselle turvataan arvokas vanhuus ja hyvä kohtelu asuin- tai hoitopaikasta riippumatta. Perustuslain (19 §, 22 §) mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen sekä oikeus yhdenvertaisuuteen ja välttämättömään huolenpitoon. Ihmisarvoinen vanhuus edellyttää tietoisia arvovalintoja, jotka on konkretisoitava toimintasuunnitelmissa ja talousarvioissa palvelujen määrällisiksi ja laadullisiksi tavoitteiksi. Keskeinen perusarvo on ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisarvoisen elämän turvaavia eettisiä periaatteita ovat

  • itsemääräämisoikeus
  • voimavaralähtöisyys
  • oikeudenmukaisuus
  • osallisuus
  • yksilöllisyys
  • turvallisuus
  • yhteisöllisyys

Hyvinvointitori

Hyvinvointitori on keskitetty ikäihmisten palveluneuvonta. Siellä kerrotaan tarjolla olevista vaihtoehdoista ja avustetaan palveluiden valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajempaa palveluntarpeen kartoitusta, Hyvinvointitori järjestää palveluohjaajan kotikäynnin. Palveluohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Hyvinvointitori
Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Puh. 050 570 0446, ma-pe klo 12.30 – 14.30
JT.hyvinvointitori@pihlajalinna.fi

Kotihoidon palveluiden piirissä jo olevat asiakkaat voivat tarpeen mukaan olla yhteydessä omaan kotihoidon yksikköönsä. Kotihoidon sivuille pääset tästä.

Palvelujen maksut ja taksat (pdf)

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta (pdf)
Lisätietoa iäkkään henkilön ohjaamisesta palvelujen piiriin löytyy täältä.

Yhteystiedot

Jämsän Terveys Oy
Palvelujohtaja Sisko Tiirinen
Puh. 040 712 2613
Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
sisko.tiirinen@pihlajalinna.fi

Palvelupäällikkö Elina Koivumäki
Puh. 040 144 8146
Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
elina.koivumaki@pihlajalinna.fi

Laskutus Jämsän toimipisteiden osalta:
Toimistosihteeri Tarja Neuvonen
Puh. 040 357 8306
Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
tarja.neuvonen@pihlajalinna.fi

Jämsän Terveys | Vanhuspalvelut (jamsanterveys.fi)

Jämsän kaupunki

Vanhuspalvelut/ toimistosihteeri Maarit Aaltonen
Puh. 040 622 6958
Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

Kotiin vietävät palvelut
puh. 044 4938 523, soittoaika ma-pe klo 8-9

Asumispalvelut
puh. 040 615 9560

Sosiaalityöntekijä:
puh. 040 823 0808, soittoaika torstaisin klo 8-16

Omaishoidon asiakasohjaaja:
puh. 050 560 7776 

Vanhusten palvelut – Kuhmoisten kunta (kuhmoinen.fi)

Jaa sosiaalisessa mediassa