Omaishoidon tuki

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jämsän kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

 Omaishoito ja omaishoidon tuki hyvinvointialueen verkkosivuilla

Ohjeita vanhuspalvelujen omaishoidon tuen asiakkaille koronaviruksesta 11.5.2020

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen ja sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Vanhusten omaishoidon tuen piiriin kuuluvat pääsääntöisesti yli 65-vuotiaat henkilöt ja alle 65-vuotiaat muistisairaat henkilöt. Omaishoidon tuen myöntämisen ja maksettavien omaishoidon tukipalkkioiden perusteena on hoidettavan hoidon sitovuus ja vaativuus.

Hakemuksia saa omaishoidon ohjaajalta, vanhuspalveluiden toimintayksiköistä ja netistä tulostamalla. Hakemukset palautetaan omaishoidon ohjaajalle. Omaishoidon ohjaaja tekee omaishoidon kokonaistilanteen selvittämiseksi jokaisen omaishoidon tukea hakeneen asiakkaan luo kotikäynnin. Vanhuspalvelujen tulosalueella omaishoidon asiakaohjaaja tekee omaishoidon tuen viranhaltijapäätökset SAP (selvitä-arvioi-palveluohjaa) –ryhmän päätöksen jälkeen.

Myöntämisperusteet

Tulostettavat lomakkeet

Yhteystiedot
Omaishoidon asiakasohjaaja, puh. 050 560 7776
Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

Jaa sosiaalisessa mediassa