Palveluseteli

Jamsa.fi -sivuston Palvelusetelit sivua ei enää päivitetä!

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jämsän kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

Katso ajan tasalla olevat tiedot Keski-Suomen hyvinvointialueen Palvelusetelit -sivulta.

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimella on käytössä kotonaan avohoidossa, ei palvelutaloissa, asuvien kotihoidon asiakkaiden asiointipalvelujen palveluseteli.

Yrittäjälle

Palveluntuottajaksi hakeminen/ilmoittautuminen

Palveluasiantuntija Auli Heinonen hyväksyy SoTe –tilaajalautakunnan vahvistamien kriteerien mukaisesti ne palveluntuottajat, joiden palvelujen ostamiseen Jämsän kaupungin antamaa palveluseteliä voidaan käyttää. Palveluntuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit täyttävät palvelun tuottajat ilman kilpailutusta. Hyväksytyistä palveluseteliyrittäjistä muodostetaan julkinen rekisteri. Palveluntuottajaksi voi ilmoittautua/hakea jatkuvasti.

Asiakas valitsee palveluntuottajan hyväksyttyjen ja rekisteriin merkittyjen palveluntuottajien joukosta.

Hakemuslomake sekä tarvittavat liitteet on toimitettava Jämsän kaupungin Sosiaali- ja terveystoimeen, palveluasiantuntijalle osoitteella: Jämsän kaupunki, Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä.
Lisätietoja antavat:
palveluasiantuntija Auli Heinonen, puh. 050 521 5372, sähköposti: etunimi.sukunimi@jamsa.fi

Asiakkaalle

Palvelusetelin hakeminen

Jämsän kaupungin vanhusten avohoidossa järjestetään asiointipalvelua kotihoidon palveluiden piirissä oleville kotonaan avohoidossa, ei palvelutaloissa asuville asiakkaille palvelusetelijärjestelmällä. Palveluseteleitä ei pääsääntöisesti myönnetä, mikäli hakijan kanssa samassa kotitaloudessa asuu omainen, joka on kykenevä osallistumaan kodin hoitamiseen.

Asiointipalvelusetelin arvo on 15 €/krt/viikko/asiakas. Palvelusetelit ovat henkilökohtaisia.
Asiakkaan hakeutuminen palvelusetelillä järjestettävien asiointipalvelujen piiriin tapahtuu samoin kuin muidenkin kotihoitopalvelujen piiriin. Palveluseteli on yksi kunnallisten palveluluiden järjestämistapa, ei kustannusten korvausjärjestelmä eikä oma itsenäinen palvelunsa. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta vaatia palvelujen järjestämistä palvelusetelin avulla. Palvelusetelilainsäädäntö ei synnytä asiakkaalle myöskään uusia oikeuksia palveluihin. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin hänet tulee ohjata kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi pitää yllä rekisteriä hyväksytyistä palveluntuottajista, joilta asiakas voi ostaa palveluja palveluseteliä hyväksi käyttäen. Palveluiden hinnat ja niiden voimassaoloajat, palveluiden sisältö ja irtisanomisajat sekä muut ehdot määritellään kunnan ja palveluntuottajan välisessä puitesopimuksessa. Asiakkaan ostaessa palveluja palveluseteliyrittäjältä ehdot ovat puitesopimuksessa sovitun mukaiset. Palvelusetelin käyttöön liittyvissä asioissa lisätietoja antavat palveluohjaaja ja kotihoidon ohjaajat.

Palveluseteleitä haetaan palveluhakemuslomakkeella.

Sotaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevat palvelut

Lisätietoja palveluseteleiden myöntämiskriteereistä ja palveluseteleiden käytöstä antavat kotihoidon esimiehet.
Vanhusten avohoidon henkilöstön yhteystiedot

Jaa sosiaalisessa mediassa