Yksityiset palveluntuottajat

Tälle verkkosivulle on koottu Jämsän seudun ja Kuhmoisten kunnan alueella toimivien yksityisten palveluntuottajien yhteystietoja, joista kuntalaiset voivat tilata siivous-, kotipalvelu-, kotisairaanhoito ym. palveluja kotiinsa. Tilaamansa palvelut kuntalaiset maksavat itse.

Yksityiset palveluntuottajat.pdf

Jämsän kaupungin kotihoito ei tuota siivouspalvelua, muuttoapua, pihatöitä eikä asunnon kunnossapito- tai perusparannustöitä ja kuntalaiset ohjataan hankkimaan ko. palvelut suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Vanhusasiakkaiden palvelutarvekartoitusten yhteydessä selvitetään aina asiakaskohtaisesti omaisten, vapaaehtoisten ja 3. sektorin toimijoiden mahdollisuudet osallistua asiakkaan hoitoon ja tukipalveluiden järjestämiseen. Kotihoidon asiakkaalle selvitetään kotitalousvähennysmahdollisuus ja eläkkeensaajan hoitotuki.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen voi saada, jos teettää esimerkiksi kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden asennusta. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista. Vähennyksen saa riippumatta siitä, palkkaako työntekijän itse vai ostaako työn yritykseltä tai yrittäjältä.

Yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin kuulumisen voi tarkistaa Internetistä  www.ytj.fi. Palvelu on maksuton.

Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa. Myös kuolinpesä voi saada kotitalousvähennyksen, mutta ainoastaan henkilön kuolinvuodelta.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä:
kuka saa, mistä työstä, mikä tuki estää ym Verohallinnon Internet -sivustolta sekä Verohallinnon palvelunumerosta 020 697 002.

Jaa sosiaalisessa mediassa