Jämsän ympäristölautakunta on 14.12.2017 § 65 antanut alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 19.12. – 19.1.2018 välisenä aikana ympäristöpäällikön työhuoneessa osoitteessa Koskentie 11, Jämsä.

Päätöksen antopäivä 20.12.2017

Hakija: Lindroosin Sora Oy, Seppolantie 16, 42100 Jämsä

Ottamisalue: 419 (Kähö), Kurra RN:o 3:86

Toiminta: kallion ottaminen, enintään 45 000 m3ktr

Toiminta-aika: 10 vuotta

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Jämsän kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja internet-sivuille 19.12.2017. Valitusaika päättyy 19.1.2018.

Ympäristölautakunta

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn