Hakija
Lindroosin Sora Oy
Seppolantie 16
42100 Jämsä

Sijainti
Jämsän kaupunki, kylä 418, tila Punttula RN:o 2:123 ja kylä 424, tila Pökkösora RN:o 5:1

Toiminta
Lupaa haetaan soran ja kallion ottamiseen 10 vuoden ajalle. Ottamisalue sijaitsee Heräkulman ja Poro-ojan välisellä alueella noin 11 kilometrin etäisyydellä Jämsän keskustasta.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusajan 20.12.2017 – 18.1.2018 nähtävillä ympäristöpäällikön työhuoneessa osoitteessa Koskentie 11, 42100 Jämsä.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa maa-aineslain 13 §:n tarkoittamalla tavalla koskea, on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen ilmaisijan nimi ja yhteystiedot sekä merkintä, että kirjelmä liittyy asiaan, joka on merkitty diaariin numerolla 533/10.03.00/2017, MA-5-2017.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristöpäällikkö p. 0400 243 351 ja ympäristönsuojelusihteeri p. 040 7018292.

Jämsän kaupungin ympäristölautakunta

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn