Vuoden 2018 presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018.

Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, on toinen vaalipäivä 11.2.2018. (toisen vaalin tiedot suluissa)

Ennakkoäänestys Jämsän kaupungin alueella tapahtuu arkisin klo 9.00 – 19.00 ja lauantaista sunnuntaihin klo 10.00 – 15.00 seuraavien ennakkoäänestyspaikkojen aukiolopäivinä

Jämsän Forumissa (entinen Sale) ke 17. -  ti 23.1.2018 (ke 31.1. - ti 6.2.2018)
osoite Keskuskatu 2-4, 42100 Jämsä
Jämsänkosken vanhalla kirjastolla ke 17. -  ti 23.1.2018 (ke 31.1. - ti 6.2.2018)
Koivutie 4, 42300 Jämsänkoski
Kuoreveden kirjastossa pe 19. – la 20.1.2018. ja ma 22. - ti 23.1.2018 (pe 2. - la 3.2.2018 ja ma 5. - ti 6.2.2018)
Lentoasemantie 1, 35600 Halli
Länkipohjan kirjastossa pe 19. – la 20.1.2018. ja ma 22. - ti 23.1.2018 (pe 2. - la 3.2.2018 ja ma 5. - ti 6.2.2018)
Kirjastotie 4, 35400 Längelmäki
Koskenpään terveysasemalla to 18.1.2018 klo 9.00 – 14.00 (to 1.2.2018 klo 9.00 – 14.00)
Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi!

Laitosäänestyspaikkoja niissä ympärivuorokautisesti asuville ovat sairaalan hoito-osastot 2, 5 ja akuuttiosasto 4 sekä ympärivuorokautista hoitoa antavat laitokset Hallin palvelutalo, Länkipohjan palvelutalo, Jämsänkosken palvelutalo/Laukalammi, Linna­kartanon palvelutalo, Seppolan palvelutalo, Attendo Koskipuisto hoivakoti, Esperi Hoivakoti Jaatilanranta, Esperi Hoitokoti Koskenpääkoti sekä Ikipihlaja Johanna. Muut sosiaalihuollon yksiköt Koskentien palvelutalo ja ryhmäkoti sekä Säterintien palvelutalo. Saksalan palveluasunnot ja Kotimäen ryhmäkoti. Linnakartanon palveluasunnoissa sekä Linnatuvassa ja Linnahovissa asuvat voivat äänestää Linnakartanon palvelutalossa.
Ennakkoäänestyksen toimittamisesta laitoksissa ilmoitetaan niissä kussakin erikseen.

Kotiäänestys tapahtuu ke 17.-ti 23.1.2018 (ke 31.1.-ti 6.2.2018) ennakkoäänestyksen aikana. Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla. Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä joko kirjallisesti os. Jämsän keskusvaalilautakunta, Keskuskatu 8, 42100 Jämsä tai puhelimitse puh. 040 357 8430 tai 040 184 9375 viimeistään ti 16.1.2018 klo 16.00 mennessä. (Jos ei ilmoittautunut ensimmäiselle kierrokselle, on ilmoittautuminen toiselle kierrokselle tehtävä ti 30.1.2018 klo 16.00 mennessä.)

Vaalitoimitus toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 (11.2.2018), jolloin äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00.

Jämsän uusi äänestysaluejaotus on päätetty kaupunginvaltuustossa 10.4.2017. Uudet äänestysalueet ja vaalipäivän äänestyspaikat selviävät parhaiten jokaiselle äänioikeutetulle lähetetystä Ilmoitus äänioikeudesta -kirjeestä.

Äänestysalue/Äänestyspaikka:
001 Kaipola/Kaipolan koulu, Kaipolan Koulutie 3, Kaipola
002 Seppola/Jämsän Forum (ent. Sale), Keskuskatu 2-4, Jämsä
003 Kuorevesi/Kuoreveden koulu, Opinkuja 2, Halli
004 Jämsänkoski/Jämsänkosken vanha kirjasto, Koivutie 4, Jämsänkoski
005 Koskenpää/Koskenpään terveysasema, Keuruuntie 5, Koskenpää

Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään.

Lisätietoja:
keskusvaalilautakunnan sihteeri
puh. 040 501 8582

Keskusvaalilautakunta

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn