Siirry sisältöön

Destia Oy on jättänyt Jämsän kaupungin ympäristölautakunnalle ympäristölupahakemuksen, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta, asfaltin valmistusta sekä puretun asfaltin ja puhtaiden maiden välivarastointia ja murskausta Alhojärven kylässä, tilalla Uusi – Juhola RN:o 3:223. Louhintaa ja murskausta suoritetaan 1-3 vuoden välein. Päällysteitä valmistetaan harvemmin, markkinatilanteen mukaan. Murskaus ja päällysteen valmistus tehdään urakoina, yhden urakan kesto on yleensä 4–8 viikkoa. Toiminta voi tilapäisesti laskea viihtyisyyttä lähimmissä kiinteistöissä.

Kuulutus pidetään nähtävänä 13.6.–12.7.2013 välisenä aikana. Hakemus asiakirjoineen on kuulutusaikana nähtävillä Jämsän kaupungintalossa osoitteessa Seppolantie 10, 42100 Jämsä. Ympäristönsuojelulain 37 §:n mukaan niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista asiassa mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet esitetään kirjallisesti ja toimitetaan viimeistään 12.7.2013 Jämsän kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteella Seppolantie 10, 42100 Jämsä tai sähköisesti ympäristölautakunnan osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kirjelmästä tulee käydä ilmi muistutuksen tekijän tai mielipiteen ilmaisijan nimi ja yhteystiedot sekä maininta, että kirjelmä liittyy asiaan, joka on merkitty diaariin numerolla 742/2013.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöpäällikkö puh. 0400 243 351 ja ympäristönsuojelusihteeri puh. 040 701 8292.

Ympäristölautakunta

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn