Siirry sisältöön

Betoni-Sampo Oy on jättänyt Jämsän kaupungin ympäristölautakunnalle hakemuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi. Toiminta koskee valmisbetonin ja betonielementtien valmistusta sekä betonin runkoaineiden murskausta ja varastointia Jämsän kaupungin Toivilan kylässä tiloilla Betoni-Sampo RN:o 3:99, Betoni-Sampo 2 RN:o 3:105 ja Sampola RN:o 14:0. Laitoksen toiminta on pysynyt samana, lukuun ottamatta elementtituotannon kapasiteetin kasvua. Päästöt maaperään, pohjaveteen ja ilmaan ovat vähentyneet erilaisten toimenpiteiden myötä. Toiminnasta syntyy betonijätettä.

Kuulutus pidetään nähtävänä Jämsän kaupungin ilmoitustaululla 4.10.–4.11.2013. Hakemus asiakirjoineen on kuulutusaikana nähtävillä Jämsän kaupungintalolla ympäristöpäällikön työhuoneessa, osoitteessa Seppolantie 10, 42100 Jämsä. Ympäristönsuojelulain 37 §:n mukaan niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet esitetään kirjallisesti ja toimitetaan viimeistään 4.11.2013 osoitteella: Jämsän ympäristölautakunta, Seppolantie 10, 42100 Jämsä tai sähköpostilla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kirjelmästä tulee käydä ilmi muistutuksen tekijän tai mielipiteen ilmaisijan nimi ja yhteystiedot sekä maininta, että kirjelmä liittyy asiaan, joka on merkitty diaariin numerolla 897/2013. Lisätietoja antavat ympäristöpäällikkö, p. 0400 243 351 ja ympäristönsuojelusihteeri, p. 040 701 8292.

Jämsän ympäristölautakunta

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn