Siirry sisältöön

Ari Järvinen on jättänyt Jämsän kaupungin ympäristölautakunnalle hakemuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi. Toiminta koskee metalliromun, ajoneuvojen renkaiden ja romuajoneuvojen välivarastointia Jämsän kaupungin Yijälän kylässä tilan Yijälä RN:o 1:131 määräalalla. Laitoksen toiminta on pysynyt samana. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei synny merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Kuulutus pidetään nähtävänä Jämsän kaupungin ilmoitustaululla 28.2. – 31.3.2014. Hakemus asiakirjoineen on kuulutusaikana nähtävillä Jämsän kaupungintalolla ympäristöpäällikön työhuoneessa, osoitteessa Seppolantie 10, 42100 Jämsä. Ympäristönsuojelulain 37 §:n mukaan niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet esitetään kirjallisesti ja toimitetaan viimeistään 31.3.2014 osoitteella: Jämsän ympäristölautakunta, Seppolantie 10, 42100 Jämsä tai sähköpostilla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kirjelmästä tulee käydä ilmi muistutuksen tekijän tai mielipiteen ilmaisijan nimi ja yhteystiedot sekä maininta, että kirjelmä liittyy asiaan, joka on merkitty diaariin numerolla 1407/2014. Lisätietoja antavat ympäristöpäällikkö p. 0400 243 351 ja ympäristönsuojelusihteeri p. 040 701 8292.

Jämsän ympäristölautakunta

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn