Jämsä jää sydämeen.

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Jämsässä Pääskyläntien varressa rajautuen idässä Jämsänjokeen. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten että nykyisen asemakaavan tonttijakoa muutettaisiin vastaamaan perinnönjaossa tehtyä jakoa. Perinnönjaossa jaettu voimassa olevassa kaavassa oleva tontti kahteen osaa. Myös osa puistoalueesta liitetään tonttiin. Samalla järjestetään kulkuyhteydet molemmille tonteille kulkemaan viereisen puistoalueen läpi.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos pidetään nähtävillä 3.-16.11.2010.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 3.2.-16.2.2011.
  • Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen 24.3.2011 § 38 ja se tuli lainvoimaiseksi julkisella kuulutuksella 18.5.2011.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Tourist Information

Tourist information
Keskuskatu 17, 42100 Jämsä
info@jamsa.fi, puh. 050 372 0069
www.himosjamsa.fi