Keesäinen Jämsän keskusta

Jämsän kaupunki pyytää tarjoustanne toimintakulttuurinsa kehittämishankkeesta oheisen tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan kohteena olevassa hankkeessa käynnistetään prosessit, joilla lisätään Jämsän kaupunkiorganisaatiossa dialogisuutta, luottamusta sekä tulevaisuuteen suuntautuneisuutta kaupungin arvoihin pohjautuen. Ajatuksena on kehittää arvopohjaisesti ja dialogisesti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä roolit ja vastuut kirkastamalla, riittävän pitkälle tulevaisuuteen suuntaavaa kehittävää toimintakulttuuria vahvistamalla sekä operatiivisen ja luottamushenkilöjohdon yhteistyömalleja kehittämällä (esim. päätösten valmistelukulttuuri) sekä lisäämällä sitoutumista luottamuselinten päätöksiin.

Hankinnan kohde ja sille asetetut vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa, erityisesti liitteessä 2.
Tarjous tulee laatia tarjouslomakkeelle (liite 1). Tarjouksen on oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen.
Tarjouksen jättöaika 14.8.2020 klo 14.00 mennessä Jämsän kaupungin kirjaamoon sähköisesti tai paperipostilla. Osoitetiedot tarjouslomakkeella.

Tarjoajilla on mahdollisuus esittää hankinnasta lisäkysymyksiä. Lisäkysymykset tulee toimittaa viimeistään 4.8.2020 klo 12.00 Suomen aikaa mennessä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Sähköpostin aihekenttään tulee laittaa merkintä: ”Lisäkysymys, Johtamisen kehittäminen”.

Tilaaja vastaa 11.8. klo 15.00 mennessä esitettyihin kysymyksiin.
Vastaukset julkaistaan Jämsän kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.jamsa.fi/info-ja-asiointi/ajankohtaista/avoimet-tarjouspyynnot. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki, 1397/2016) kansalliset kynnysarvot. Liitteessä 3 on sopimusmalli tutustuttavaksi.

Tarjouspyyntö 30062020 (pdf)
Liitteet:
1. Tarjouslomake  (word-tiedosto)
2. Hankinnan kohteen kuvaus (word-tiedosto)
3. Sopimusmalli (word-tiedosto)
4. Sopimus henkilötietojen käsittelystä (word-tiedosto , lisätty 30.06.20 klo 15:52)

Jämsän kaupunki
Henkilöstöpalvelut

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn