Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 29.8.2017 edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi sivistystoimialan investoinnit vuosille 2018–2021.

Investointiesityksen kokonaissumma vuosille 2018–2021 on bruttona 19 000 000 euroa ja tästä rakentamishankkeiden osuus bruttona on runsaat 15 miljoonaa euroa. Huomattavimmat uudisrakennuskohteet ovat Jämsänkosken yhtenäiskoulu ja uusi pääkirjasto.  Molemmat hankkeet sijoittuvat vuosille 2018–2019. Korjauskohteista merkittävimmät ovat uimahalli ja Jokivarren vanha puukoulu. Korjaushankkeiden tuloiksi on arvioitu valtionavustuksina 314 000 euroa. Hankkeisiin esitetään myös kalustomäärärahoja mm. uimahallin kuntosalin esteettömyyttä esitetään parannettavaksi uushankinnoilla.

Sivistyslautakunta esittää, että pääkirjaston yhteyteen sijoittuvat ydinkeskustan nuorisotila ja kaupungin neuvonta. Yhteen kokoamisella tilojen käyttöä voidaan tehostaa ja pääkirjaston laajoja asiakasvirtoja voidaan hyödyntää. Tilojen muunneltavuus on esityksen mukaan suunnittelun lähtökohta.  Sivistyslautakunta esittää, että entisen Seppolan koulun tontille sijoittuvaan pääkirjaston toteutuksessa selvitetään vaihtoehtoiset rahoitustavat ja mahdollisuus sijoittua kiinteistöön vuokralaisena.

Vuosille 2018–2021 esitetään merkittävää liikuntapaikkojen rakentamista tai kunnostusta. Liikuntapaikkarakentamisen tai kunnostuksen esitykset ovat yhteensä nettona 1 953 000 euroa. Tuloina arvioidaan saatavan valtionavustuksia. Esitys pitää sisällään mm. maauimalan lähiliikuntapaikan jatkorakentamista.

Sivistyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen esittää Paunun urheilukentän peruskorjaamista kahdeksan rataiseksi. Näin kenttä mahdollistaa SM-tasoisten ja muiden kansallisten yleisurheilukilpailujen järjestämisen ja tuo Jämsälle näkyvyyttä. Esityksen nettovaikutus on 28 000 euroa.

Esityksen asiasta teki lautakunnan puheenjohtaja Matti Similä ja häntä kannattivat Jyrki Niittymaa ja Saara Peutere-Heikka. Äänestyksessä Similän ehdotus sai seitsemän ääntä (Similä, Niittymaa, Peutere-Heikka, Koskela, Pasanen, Peltonen, Salokorpi) ja esittelijän ehdotus kaksi ääntä (Patronen, Laitinen).

Liikuntapaikkarakentamisen ja kunnostamisen osalta lautakunta toteaa, että osa nyt esitetyistä hankkeista voi toteutua tosiasiallisesti vasta taloussuunnittelukauden viimeisen vuoden 2021 jälkeisenä aikana. Näiden hankkeiden osuudeksi arvioidaan nettona 524 000 euroa.

Kaupungin taloudellisesta tilanteesta, hankkeiden kus­tan­nus­ar­vioi­den tarkentumisesta ja saadusta talousarvion laadintaohjeesta joh­tuen talousarvion 2017 ja tasun 2018–2020 investointiohjelmaan näh­den on jouduttu tekemään uudelleenarviointia hankkeiden to­teu­tus­ai­ka­tau­luis­sa vuosille 2018 - 2021. Toteutusaikataulua ar­vioi­daan ja täsmennetään tulevien vuosien talousarvioehdotusten yh­tey­des­sä.

Nyt valittu menettelytapa eli hankkeiden toteuttamisaikataulun uu­del­leen arviointi ei tarkoita, etteivätkö hankkeet olisi tarpeellisia ja kan­na­tet­ta­via vaan siitä, että kaupungin talouden kantokyky ei mah­dol­lis­ta nii­tä.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen 
p. 0400 542 062

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn